Profilaktyka - MKRPA Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/profilaktyka-mkrpa 2018-01-22T12:31:57Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Podsumowanie konkursu „Młodość - bezpieczna i niezależna” 2017-11-30T08:12:35Z 2017-11-30T08:12:35Z http://www.zlotow.pl/index.php/profilaktyka-mkrpa/1917-podsumowanie-konkursu-modo-bezpieczna-i-niezalena Piotr p.jeske@zlotow.pl <div style="font-weight:normal"> <p>W dniu 24 listopada br. w sali kinowej ZCAS odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu &bdquo;Młodość - bezpieczna i niezależna&rdquo;. Wręczono nagrody Zwycięzcom.</p> <p>Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Policji w Złotowie, oraz Starostwo Powiatowe w Złotowie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Złotowie, Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Złotowie oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problem&oacute;w Alkoholowych w Złotowie.</p> <p>Ideą konkursu &bdquo;Młodość - bezpieczna i niezależna&rdquo; było kształtowanie prawidłowych postaw młodzieży przeciwko zażywaniu groźnych dla zdrowia i życia substancji psychoaktywnych i dopalaczy.</p> <div style="font-weight:normal"> <p>W dniu 24 listopada br. w sali kinowej ZCAS odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu &bdquo;Młodość - bezpieczna i niezależna&rdquo;. Wręczono nagrody Zwycięzcom.</p> <p>Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Policji w Złotowie, oraz Starostwo Powiatowe w Złotowie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Złotowie, Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Złotowie oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problem&oacute;w Alkoholowych w Złotowie.</p> <p>Ideą konkursu &bdquo;Młodość - bezpieczna i niezależna&rdquo; było kształtowanie prawidłowych postaw młodzieży przeciwko zażywaniu groźnych dla zdrowia i życia substancji psychoaktywnych i dopalaczy.</p> Warsztaty "JAK RADZIĆ SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ" 2017-11-08T06:00:33Z 2017-11-08T06:00:33Z http://www.zlotow.pl/index.php/profilaktyka-mkrpa/1895-warsztaty-jak-radzic-sobie-ze-zloscia-2017 Piotr p.jeske@zlotow.pl <div style="float:left;"><br />{gallery}profilaktyka-warsztaty-zlosc{/gallery}</div> <p style="text-align:justify;">Klub Abstynentów "OSTOJA" zaprasza do swojej siedziby przy al. Piasta 26 (budynek ZCAS) na <b>warsztaty terapeutyczne "JAK RADZIĆ SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ"</b>, które odbędą się w sobotę <b>25 listopada 2017 r. o godz. 9.00</b>.<br /> Warsztaty są dedykowane osobom uzależnionym, współuzależnionym, Dorosłym Dzieciom Alkoholików (DDA). ofiar przemocy.br /> <b>Zajęcia poprowadzą terapeuci uzależnień</b>:<br /> - Anna Kawa (lekarz psychiatra, certyfikowany specjalista terapii uzależnień),<br /> - Krzysztof Staniewski (socjoterapeuta, certyfikowany instruktor terapii uzależnień). <div style="float:left;"><br />{gallery}profilaktyka-warsztaty-zlosc{/gallery}</div> <p style="text-align:justify;">Klub Abstynentów "OSTOJA" zaprasza do swojej siedziby przy al. Piasta 26 (budynek ZCAS) na <b>warsztaty terapeutyczne "JAK RADZIĆ SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ"</b>, które odbędą się w sobotę <b>25 listopada 2017 r. o godz. 9.00</b>.<br /> Warsztaty są dedykowane osobom uzależnionym, współuzależnionym, Dorosłym Dzieciom Alkoholików (DDA). ofiar przemocy.br /> <b>Zajęcia poprowadzą terapeuci uzależnień</b>:<br /> - Anna Kawa (lekarz psychiatra, certyfikowany specjalista terapii uzależnień),<br /> - Krzysztof Staniewski (socjoterapeuta, certyfikowany instruktor terapii uzależnień). Sprawozdanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie 2017-04-04T08:14:44Z 2017-04-04T08:14:44Z http://www.zlotow.pl/index.php/profilaktyka-mkrpa/1594-sprawozdanie-mkrpa-kwiecien-2017 Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;">Publikujemy Sprawozdanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeprowadzonych w dniu 21 marca 2017 roku kontroli placówek handlowych na terenie miasta Złotowa pod katem przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych w tych placówkach.</br></br> <a href="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/sprawozdanie z kontroli_MKRPA_2017..pdf"><b>Sprawozdanie z kontroli 21 marca 2017 r.</b></a></p> <p style="text-align:justify;">Publikujemy Sprawozdanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeprowadzonych w dniu 21 marca 2017 roku kontroli placówek handlowych na terenie miasta Złotowa pod katem przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych w tych placówkach.</br></br> <a href="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/sprawozdanie z kontroli_MKRPA_2017..pdf"><b>Sprawozdanie z kontroli 21 marca 2017 r.</b></a></p> ZARZĄDZENIE NR 6.2017 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie 2017-03-20T09:07:20Z 2017-03-20T09:07:20Z http://www.zlotow.pl/index.php/profilaktyka-mkrpa/1572-zarzdzenie-nr-62017-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-11-stycznia-2017-r-w-sprawie-powoania-miejskiej-komisji-rozwizywania-problemow-alkoholowych-w-zotowie Piotr p.jeske@zlotow.pl <div style="font-weight:normal;"> <p>ZARZĄDZENIE NR 6.2017 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 stycznia 2017 r.<br />w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problem&oacute;w Alkoholowych w Złotowie</p> <p>Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zmianami) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487),<br />zarządzam co następuje:</p> <div style="font-weight:normal;"> <p>ZARZĄDZENIE NR 6.2017 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 stycznia 2017 r.<br />w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problem&oacute;w Alkoholowych w Złotowie</p> <p>Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zmianami) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487),<br />zarządzam co następuje:</p> Punkt konsultacyjny 2017-03-20T08:51:41Z 2017-03-20T08:51:41Z http://www.zlotow.pl/index.php/profilaktyka-mkrpa/1571-punkt-konsultacyjny Piotr p.jeske@zlotow.pl <div style="font-weight:normal"> <p style="text-align:center">PUNKT KONSULTACYJNY <br /> DLA OS&Oacute;B UZALEŻNIONYCH, WSP&Oacute;ŁUZALEŻNIONYCH, DDA, OFIAR PRZEMOCY I INNYCH ZAINTERESOWANYCH <br /> <br /></p> <p>w Klubie Abstynent&oacute;w &bdquo;Ostoja&rdquo; (Złot&oacute;w, Aleja Piasta 26 &ndash; ZCAS) <br />czynny: <br /> <br />poniedziałek: 10.00 - 12.30<br />wtorek: 17.45 - 20.15 <br />środa: 10.00 - 12.30<br />czwartek: 17.45 - 20.15<br />piątek: 17.45 - 20.15 <br /> <br />W pilnych sytuacjach możliwość ustalenia konsultacji z terapeutą uzależnień w innym terminie niż w dni i godziny otwarcia Punktu Konsultacyjnego - tel. kontaktowy: 695 676 016</p> </div> <hr> <div style="font-weight:normal"> <p style="text-align:center">PUNKT KONSULTACYJNY <br /> DLA OS&Oacute;B UZALEŻNIONYCH, WSP&Oacute;ŁUZALEŻNIONYCH, DDA, OFIAR PRZEMOCY I INNYCH ZAINTERESOWANYCH <br /> <br /></p> <p>w Klubie Abstynent&oacute;w &bdquo;Ostoja&rdquo; (Złot&oacute;w, Aleja Piasta 26 &ndash; ZCAS) <br />czynny: <br /> <br />poniedziałek: 10.00 - 12.30<br />wtorek: 17.45 - 20.15 <br />środa: 10.00 - 12.30<br />czwartek: 17.45 - 20.15<br />piątek: 17.45 - 20.15 <br /> <br />W pilnych sytuacjach możliwość ustalenia konsultacji z terapeutą uzależnień w innym terminie niż w dni i godziny otwarcia Punktu Konsultacyjnego - tel. kontaktowy: 695 676 016</p> </div> <hr> Grafik dyżurów stałych pełnionych przez członków MKRPA w 2017 r. 2017-03-20T08:27:12Z 2017-03-20T08:27:12Z http://www.zlotow.pl/index.php/profilaktyka-mkrpa/1570-grafik-dyurow-staych-penionych-przez-czonkow-mkrpa-w-2017-r- Piotr p.jeske@zlotow.pl <div style="width:480px; margin-left:25px; font-weight:normal"> <table style="width: 473.783px; border:1px solid gray" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"><colgroup><col width="26" /> <col width="190" /> <col width="423" /> </colgroup> <tbody> <tr valign="TOP" style="border:1px solid gray"> <td style="width: 25px; text-align: center;"> <p style="text-align: left;" align="CENTER"><strong>Lp.</strong></p> </td> <td style="width: 188px; text-align: center;"> <p align="CENTER"><strong>Imię i Nazwisko </strong></p> </td> <td style="width: 220.783px; text-align: center;"> <p align="CENTER"><strong>Data </strong></p> <p align="CENTER"><strong>(dyżury członk&oacute;w Komisji)</strong></p> </td> </tr> <tr valign="TOP" style="border:1px solid gray"> <td style="width: 25px; text-align: center;"> <p align="CENTER">1</p> </td> <td style="width: 188px; text-align: center;"> <p align="LEFT">Gniot Wiesława</p> <p align="LEFT">&nbsp;</p> </td> <td style="width: 220.783px; text-align: center;"> <p align="CENTER">09.03</p> <p align="CENTER">01.06</p> <p align="CENTER">31.08</p> <p align="CENTER">23.11</p> </td> </tr> <tr valign="TOP" style="border:1px solid gray"> <td style="width: 25px; text-align: center;"> <p align="CENTER">2</p> </td> <td style="width: 188px; text-align: center;"> <p align="LEFT">Goszyc Stanisław</p> <p align="LEFT">&nbsp;</p> </td> <td style="width: 220.783px; text-align: center;"> <p align="CENTER">23.03</p> <p align="CENTER">08.06</p> <p align="CENTER">07.09</p> <p align="CENTER">30.11</p> </td> </tr> <tr valign="TOP" style="border:1px solid gray"> <td style="width: 25px; text-align: center;"> <p align="CENTER">3</p> </td> <td style="width: 188px; text-align: center;"> <p align="LEFT">Olencka Hanna</p> <p align="LEFT">&nbsp;</p> </td> <td style="width: 220.783px; text-align: center;"> <p align="CENTER">30.03</p> <p align="CENTER">29.06</p> <p align="CENTER">14.09</p> <p align="CENTER">07.12</p> </td> </tr> <tr valign="TOP" style="border:1px solid gray"> <td style="width: 25px; text-align: center;"> <p align="CENTER">4</p> </td> <td style="width: 188px; text-align: center;"> <p align="LEFT">Piechocka Grażyna</p> <p align="LEFT">&nbsp;</p> </td> <td style="width: 220.783px; text-align: center;"> <p align="CENTER">06.04</p> <p align="CENTER">06.07</p> <p align="CENTER">28.09</p> <p align="CENTER">14.12</p> </td> </tr> <tr valign="TOP" style="border:1px solid gray"> <td style="width: 25px; text-align: center;"> <p align="CENTER">5</p> </td> <td style="width: 188px; text-align: center;"> <p align="LEFT">Staniewski Krzysztof</p> <p align="LEFT">&nbsp;</p> </td> <td style="width: 220.783px; text-align: center;"> <p align="CENTER">13.04</p> <p align="CENTER">13.07</p> <p align="CENTER">05.10</p> <p align="CENTER">28.12</p> </td> </tr> <tr valign="TOP" style="border:1px solid gray"> <td style="width: 25px; text-align: center;"> <p align="CENTER">6</p> </td> <td style="width: 188px; text-align: center;"> <p align="LEFT">Witkowska Jolanta</p> <p align="LEFT">&nbsp;</p> <p align="LEFT">&nbsp;</p> </td> <td style="width: 220.783px; text-align: center;"> <p align="CENTER">27.04</p> <p align="CENTER">11.05</p> <p align="CENTER">27.07</p> <p align="CENTER">12.10</p> <p align="CENTER">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr valign="TOP" style="border:1px solid gray"> <td style="width: 25px; text-align: center;"> <p align="CENTER">7</p> </td> <td style="width: 188px; text-align: center;"> <p align="LEFT">Zając Maciej</p> <p align="LEFT">&nbsp;</p> </td> <td style="width: 220.783px; text-align: center;"> <p align="CENTER">04.05</p> <p align="CENTER">03.08</p> <p align="CENTER">26.10</p> <p align="CENTER">09.11</p> </td> </tr> <tr valign="TOP" style="border:1px solid gray"> <td style="width: 25px; text-align: center;"> <p align="CENTER">8</p> </td> <td style="width: 188px; text-align: center;"> <p align="LEFT">Zieliński Wojciech</p> <p align="LEFT">&nbsp;</p> </td> <td style="width: 220.783px; text-align: center;"> <p align="CENTER">25.05</p> <p align="CENTER">10.08</p> <p align="CENTER">24.08</p> <p align="CENTER">02.11</p> <p align="CENTER">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p align="LEFT"><em>Aktualizacja na dzień 01.03.2017 r.</em></p> <hr> <div style="width:480px; margin-left:25px; font-weight:normal"> <table style="width: 473.783px; border:1px solid gray" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"><colgroup><col width="26" /> <col width="190" /> <col width="423" /> </colgroup> <tbody> <tr valign="TOP" style="border:1px solid gray"> <td style="width: 25px; text-align: center;"> <p style="text-align: left;" align="CENTER"><strong>Lp.</strong></p> </td> <td style="width: 188px; text-align: center;"> <p align="CENTER"><strong>Imię i Nazwisko </strong></p> </td> <td style="width: 220.783px; text-align: center;"> <p align="CENTER"><strong>Data </strong></p> <p align="CENTER"><strong>(dyżury członk&oacute;w Komisji)</strong></p> </td> </tr> <tr valign="TOP" style="border:1px solid gray"> <td style="width: 25px; text-align: center;"> <p align="CENTER">1</p> </td> <td style="width: 188px; text-align: center;"> <p align="LEFT">Gniot Wiesława</p> <p align="LEFT">&nbsp;</p> </td> <td style="width: 220.783px; text-align: center;"> <p align="CENTER">09.03</p> <p align="CENTER">01.06</p> <p align="CENTER">31.08</p> <p align="CENTER">23.11</p> </td> </tr> <tr valign="TOP" style="border:1px solid gray"> <td style="width: 25px; text-align: center;"> <p align="CENTER">2</p> </td> <td style="width: 188px; text-align: center;"> <p align="LEFT">Goszyc Stanisław</p> <p align="LEFT">&nbsp;</p> </td> <td style="width: 220.783px; text-align: center;"> <p align="CENTER">23.03</p> <p align="CENTER">08.06</p> <p align="CENTER">07.09</p> <p align="CENTER">30.11</p> </td> </tr> <tr valign="TOP" style="border:1px solid gray"> <td style="width: 25px; text-align: center;"> <p align="CENTER">3</p> </td> <td style="width: 188px; text-align: center;"> <p align="LEFT">Olencka Hanna</p> <p align="LEFT">&nbsp;</p> </td> <td style="width: 220.783px; text-align: center;"> <p align="CENTER">30.03</p> <p align="CENTER">29.06</p> <p align="CENTER">14.09</p> <p align="CENTER">07.12</p> </td> </tr> <tr valign="TOP" style="border:1px solid gray"> <td style="width: 25px; text-align: center;"> <p align="CENTER">4</p> </td> <td style="width: 188px; text-align: center;"> <p align="LEFT">Piechocka Grażyna</p> <p align="LEFT">&nbsp;</p> </td> <td style="width: 220.783px; text-align: center;"> <p align="CENTER">06.04</p> <p align="CENTER">06.07</p> <p align="CENTER">28.09</p> <p align="CENTER">14.12</p> </td> </tr> <tr valign="TOP" style="border:1px solid gray"> <td style="width: 25px; text-align: center;"> <p align="CENTER">5</p> </td> <td style="width: 188px; text-align: center;"> <p align="LEFT">Staniewski Krzysztof</p> <p align="LEFT">&nbsp;</p> </td> <td style="width: 220.783px; text-align: center;"> <p align="CENTER">13.04</p> <p align="CENTER">13.07</p> <p align="CENTER">05.10</p> <p align="CENTER">28.12</p> </td> </tr> <tr valign="TOP" style="border:1px solid gray"> <td style="width: 25px; text-align: center;"> <p align="CENTER">6</p> </td> <td style="width: 188px; text-align: center;"> <p align="LEFT">Witkowska Jolanta</p> <p align="LEFT">&nbsp;</p> <p align="LEFT">&nbsp;</p> </td> <td style="width: 220.783px; text-align: center;"> <p align="CENTER">27.04</p> <p align="CENTER">11.05</p> <p align="CENTER">27.07</p> <p align="CENTER">12.10</p> <p align="CENTER">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr valign="TOP" style="border:1px solid gray"> <td style="width: 25px; text-align: center;"> <p align="CENTER">7</p> </td> <td style="width: 188px; text-align: center;"> <p align="LEFT">Zając Maciej</p> <p align="LEFT">&nbsp;</p> </td> <td style="width: 220.783px; text-align: center;"> <p align="CENTER">04.05</p> <p align="CENTER">03.08</p> <p align="CENTER">26.10</p> <p align="CENTER">09.11</p> </td> </tr> <tr valign="TOP" style="border:1px solid gray"> <td style="width: 25px; text-align: center;"> <p align="CENTER">8</p> </td> <td style="width: 188px; text-align: center;"> <p align="LEFT">Zieliński Wojciech</p> <p align="LEFT">&nbsp;</p> </td> <td style="width: 220.783px; text-align: center;"> <p align="CENTER">25.05</p> <p align="CENTER">10.08</p> <p align="CENTER">24.08</p> <p align="CENTER">02.11</p> <p align="CENTER">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p align="LEFT"><em>Aktualizacja na dzień 01.03.2017 r.</em></p> <hr> Mityngi AA w Złotowie 2017-03-20T08:14:24Z 2017-03-20T08:14:24Z http://www.zlotow.pl/index.php/profilaktyka-mkrpa/1569-mityngi-aa-w-zotowie Piotr p.jeske@zlotow.pl <div style="font-weight:normal; width:480px; margin-left:25px;"> <p style="font-size: 14pt; text-align:center; margin:2px; font-weight:bold;" >Mityngi AA w Złotowie</p> <p style="font-size: 11pt; text-align:center; margin:2px; font-weight:bold;" >odbywają się w Klubie Abstynent&oacute;w &bdquo;Ostoja&rdquo;</p> <p align="center"><em>[Aleja Piasta 26 (budynek &bdquo;Domu Kultury&rdquo; - ZCAS)]</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Grupa AA &bdquo;Krzywik&rdquo; &ndash; każdy wtorek o godz. 18.00</strong></p> <p><strong>Grupa AA &bdquo;Szansa&rdquo; &ndash; każdy piątek o godz. 18.00</strong></p> <p><strong>Grupa AA &bdquo;Światełko&rdquo; &ndash; każda niedziela o godz. 10.00</strong></p> </div> <hr> <div style="font-weight:normal; width:480px; margin-left:25px;"> <p style="font-size: 14pt; text-align:center; margin:2px; font-weight:bold;" >Mityngi AA w Złotowie</p> <p style="font-size: 11pt; text-align:center; margin:2px; font-weight:bold;" >odbywają się w Klubie Abstynent&oacute;w &bdquo;Ostoja&rdquo;</p> <p align="center"><em>[Aleja Piasta 26 (budynek &bdquo;Domu Kultury&rdquo; - ZCAS)]</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Grupa AA &bdquo;Krzywik&rdquo; &ndash; każdy wtorek o godz. 18.00</strong></p> <p><strong>Grupa AA &bdquo;Szansa&rdquo; &ndash; każdy piątek o godz. 18.00</strong></p> <p><strong>Grupa AA &bdquo;Światełko&rdquo; &ndash; każda niedziela o godz. 10.00</strong></p> </div> <hr> Warsztaty terapeutyczne "Czy zmiany są potrzebne?" 2017-03-16T12:43:05Z 2017-03-16T12:43:05Z http://www.zlotow.pl/index.php/profilaktyka-mkrpa/1565-warsztaty-terapeutyczne-czy-zmiany-sa-potrzebne-01-04-2017 Piotr p.jeske@zlotow.pl <img style="width:150px;float:left;padding:5px;" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/logo_Klub_Ostoja.jpg" alt="" /> <p style="text-align:justify;">W dniu <b>01 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w </b>Klubie Abstynentów "Ostoja" przy al. Piasta 26 w Złotowie odbędą się <b>warsztaty terapeutyczne "Czy zmiany są potrzebne?"</b>. Warsztaty są dedykowane dla osób: uzależnionych, współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików (DDA), ofiar przemocy. <img style="width:150px;float:left;padding:5px;" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/logo_Klub_Ostoja.jpg" alt="" /> <p style="text-align:justify;">W dniu <b>01 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w </b>Klubie Abstynentów "Ostoja" przy al. Piasta 26 w Złotowie odbędą się <b>warsztaty terapeutyczne "Czy zmiany są potrzebne?"</b>. Warsztaty są dedykowane dla osób: uzależnionych, współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików (DDA), ofiar przemocy. Warsztaty terapeutyczne "Asertywna prośba i krytyka" 2016-04-20T12:57:17Z 2016-04-20T12:57:17Z http://www.zlotow.pl/index.php/profilaktyka-mkrpa/1225-warsztaty-terapeutyczne-04-2016 Piotr p.jeske@zlotow.pl <img style="width:150px;float:left;padding:5px;" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/KA_Ostoja.jpg" alt="" /> <p style="text-align:justify;"></br>W sobotę <b>21 maja 2016 roku o godz. 9.00</b> w siedzibie Klubu Abstynentów "Ostoja" przy al. Piasta 26 (budynek ZCAS) odbędą się <b>warsztaty terapeutyczne pn. "Asertywna prośba i krytyka"</b> dla osób:</br> - Uzależnionych,</br> - Współuzależnionych, </br> - Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA),</br> - Ofiar Przemocy. <img style="width:150px;float:left;padding:5px;" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/KA_Ostoja.jpg" alt="" /> <p style="text-align:justify;"></br>W sobotę <b>21 maja 2016 roku o godz. 9.00</b> w siedzibie Klubu Abstynentów "Ostoja" przy al. Piasta 26 (budynek ZCAS) odbędą się <b>warsztaty terapeutyczne pn. "Asertywna prośba i krytyka"</b> dla osób:</br> - Uzależnionych,</br> - Współuzależnionych, </br> - Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA),</br> - Ofiar Przemocy. Warsztaty dla osób współuzależnionych, dda, ofiar przemocy domowej 2016-03-18T12:43:43Z 2016-03-18T12:43:43Z http://www.zlotow.pl/index.php/profilaktyka-mkrpa/1198-warsztaty-dda-2016 Piotr p.jeske@zlotow.pl <img style="width:150px;float:left;padding:5px;" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/KA_Ostoja.jpg" alt="" /> <p style="text-align:justify;">W dniu <b>02 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00</b> w Klubie Abstynentów Ostoja w Złotowie przy al. Piasta 26 odbędą się <b>darmowe warsztaty terapeutyczne</b> dla osób współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), ofiar przemocy.</b></br></br> Wszystkie osoby borykające się z problemem uzależnienia wśród swoich bliskich (współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików) oraz osoby dotknięte przemocą (ofiary przemocy) zapraszamy do udziału w warsztatach terapeutycznych. <img style="width:150px;float:left;padding:5px;" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/KA_Ostoja.jpg" alt="" /> <p style="text-align:justify;">W dniu <b>02 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00</b> w Klubie Abstynentów Ostoja w Złotowie przy al. Piasta 26 odbędą się <b>darmowe warsztaty terapeutyczne</b> dla osób współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), ofiar przemocy.</b></br></br> Wszystkie osoby borykające się z problemem uzależnienia wśród swoich bliskich (współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików) oraz osoby dotknięte przemocą (ofiary przemocy) zapraszamy do udziału w warsztatach terapeutycznych.