Z życia organizacji pozarządowych Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych Wed, 24 Jan 2018 07:34:35 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management pl-pl ZARZĄDZENIE NR 18.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony zarządzeniem Nr 4.2018 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 3 stycznia 2018 r. http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1972-zarzdzenie-nr-182018-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-23-stycznia-2018-r-w-sprawie-powoania-komisji-opiniujcej-oferty-zoone-w-odpowiedzi-na-konkurs-ogoszony-zarzdzeniem-nr-42018-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-3-stycznia-2018-r http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1972-zarzdzenie-nr-182018-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-23-stycznia-2018-r-w-sprawie-powoania-komisji-opiniujcej-oferty-zoone-w-odpowiedzi-na-konkurs-ogoszony-zarzdzeniem-nr-42018-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-3-stycznia-2018-r ZARZĄDZENIE NR 18.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony zarządzeniem Nr 4.2018 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 3 stycznia 2018 r. ]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Z życia organizacji pozarządowych Tue, 23 Jan 2018 12:33:59 +0000 ZARZĄDZENIE NR 17.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony zarządzeniem Nr 1.2018 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 2 stycznia 2018 r. http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1971-zarzdzenie-nr-172018-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-23-stycznia-2018-r-w-sprawie-powoania-komisji-opiniujcej-oferty-zoone-w-odpowiedzi-na-konkurs-ogoszony-zarzdzeniem-nr-12018-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-2-stycznia-2018-r http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1971-zarzdzenie-nr-172018-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-23-stycznia-2018-r-w-sprawie-powoania-komisji-opiniujcej-oferty-zoone-w-odpowiedzi-na-konkurs-ogoszony-zarzdzeniem-nr-12018-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-2-stycznia-2018-r ZARZĄDZENIE NR 17.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony zarządzeniem Nr 1.2018 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 2 stycznia 2018 r. ]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Z życia organizacji pozarządowych Tue, 23 Jan 2018 12:32:26 +0000 ZARZĄDZENIE NR 12.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom... http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1965-zarzdzenie-nr-122018-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-17-stycznia-2018-r-w-sprawie-rozstrzygnicia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-z-zakresu-zada-wasnych-gminy-miasto-zotow-w-zakresie-przeciwdziaania-uzalenieniom http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1965-zarzdzenie-nr-122018-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-17-stycznia-2018-r-w-sprawie-rozstrzygnicia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-z-zakresu-zada-wasnych-gminy-miasto-zotow-w-zakresie-przeciwdziaania-uzalenieniom ZARZĄDZENIE NR 12.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych w 2018 r. ]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Z życia organizacji pozarządowych Wed, 17 Jan 2018 12:48:12 +0000 ZARZĄDZENIE NR 11.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów.. http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1964-zarzdzenie-nr-112018-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-17-stycznia-2018-r-w-sprawie-powoania-komisji-konkursowej-opiniujcej-wnioski-zoone-w-otwartym-konkursie-na-realizacj-projektow-z-zakresu-wsparcia-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-miasto-zotow http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1964-zarzdzenie-nr-112018-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-17-stycznia-2018-r-w-sprawie-powoania-komisji-konkursowej-opiniujcej-wnioski-zoone-w-otwartym-konkursie-na-realizacj-projektow-z-zakresu-wsparcia-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-miasto-zotow ZARZĄDZENIE NR 11.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w 2018 r. ]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Z życia organizacji pozarządowych Wed, 17 Jan 2018 12:46:59 +0000 2018 - III - Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2018 http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1956-ogloszenie-iii-nabor-2018 http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1956-ogloszenie-iii-nabor-2018 p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Z życia organizacji pozarządowych Tue, 09 Jan 2018 13:45:44 +0000 Zarządzenie nr 8.2018 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2018 http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1955-zarzadzenie-8-2018 http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1955-zarzadzenie-8-2018 p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Z życia organizacji pozarządowych Tue, 09 Jan 2018 13:40:43 +0000 Zarządzenie nr 7.2018 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w obszarze http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1954-zarzadzenie-7-2018 http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1954-zarzadzenie-7-2018 p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Z życia organizacji pozarządowych Tue, 09 Jan 2018 13:11:25 +0000 2018 - II - Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ... http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1949-2018-ii-burmistrz-miasta-zotowa-ogasza-nabor-na-czonkow-komisji-konkursowej-opiniujcych-oferty-zoone-na-realizacj-zada-publicznych-z-zakresu-zada-wasnych-gminy-miasto-zotow-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej- http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1949-2018-ii-burmistrz-miasta-zotowa-ogasza-nabor-na-czonkow-komisji-konkursowej-opiniujcych-oferty-zoone-na-realizacj-zada-publicznych-z-zakresu-zada-wasnych-gminy-miasto-zotow-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej- 2018 - II - Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych w 2018 r. ]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Z życia organizacji pozarządowych Wed, 03 Jan 2018 12:37:31 +0000 ZARZĄDZENIE NR 4.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1948-zarzdzenie-nr-42018-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-3-stycznia-2018-r-w-sprawie-ogoszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-z-zakresu-zada-wasnych-gminy-miasto-zotow-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej- http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1948-zarzdzenie-nr-42018-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-3-stycznia-2018-r-w-sprawie-ogoszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-z-zakresu-zada-wasnych-gminy-miasto-zotow-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej- ZARZĄDZENIE NR 4.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych w 2018 r. ]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Z życia organizacji pozarządowych Wed, 03 Jan 2018 12:35:38 +0000 ZARZĄDZENIE NR 2.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony zarządzeniem Nr 260.2017 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 6 grudnia 2017 r. http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1946-zarzdzenie-nr-22018-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-2-stycznia-2018-r-w-sprawie-powoania-komisji-opiniujcej-oferty-zoone-w-odpowiedzi-na-konkurs-ogoszony-zarzdzeniem-nr-2602017-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-6-grudnia-2017-r http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1946-zarzdzenie-nr-22018-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-2-stycznia-2018-r-w-sprawie-powoania-komisji-opiniujcej-oferty-zoone-w-odpowiedzi-na-konkurs-ogoszony-zarzdzeniem-nr-2602017-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-6-grudnia-2017-r ZARZĄDZENIE NR 2.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony zarządzeniem Nr 260.2017 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 6 grudnia 2017 r. ]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Z życia organizacji pozarządowych Tue, 02 Jan 2018 12:39:27 +0000