Z życia organizacji pozarządowych Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych 2018-01-17T07:16:13Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management 2018 - III - Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2018 2018-01-09T13:45:44Z 2018-01-09T13:45:44Z http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1956-ogloszenie-iii-nabor-2018 Piotr p.jeske@zlotow.pl Zarządzenie nr 8.2018 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2018 2018-01-09T13:40:43Z 2018-01-09T13:40:43Z http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1955-zarzadzenie-8-2018 Piotr p.jeske@zlotow.pl Zarządzenie nr 7.2018 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w obszarze 2018-01-09T13:11:25Z 2018-01-09T13:11:25Z http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1954-zarzadzenie-7-2018 Piotr p.jeske@zlotow.pl 2018 - II - Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ... 2018-01-03T12:37:31Z 2018-01-03T12:37:31Z http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1949-2018-ii-burmistrz-miasta-zotowa-ogasza-nabor-na-czonkow-komisji-konkursowej-opiniujcych-oferty-zoone-na-realizacj-zada-publicznych-z-zakresu-zada-wasnych-gminy-miasto-zotow-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej- Piotr p.jeske@zlotow.pl <a href="http://bip.zlotow.pl/?a=6343" target="_blank"><u> 2018 - II - Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych w 2018 r. </u></a> <a href="http://bip.zlotow.pl/?a=6343" target="_blank"><u> 2018 - II - Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych w 2018 r. </u></a> ZARZĄDZENIE NR 4.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-01-03T12:35:38Z 2018-01-03T12:35:38Z http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1948-zarzdzenie-nr-42018-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-3-stycznia-2018-r-w-sprawie-ogoszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-z-zakresu-zada-wasnych-gminy-miasto-zotow-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej- Piotr p.jeske@zlotow.pl <a href="http://bip.zlotow.pl/?a=6341" target="_blank"><u> ZARZĄDZENIE NR 4.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych w 2018 r. </u></a> <a href="http://bip.zlotow.pl/?a=6341" target="_blank"><u> ZARZĄDZENIE NR 4.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych w 2018 r. </u></a> ZARZĄDZENIE NR 2.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony zarządzeniem Nr 260.2017 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 6 grudnia 2017 r. 2018-01-02T12:39:27Z 2018-01-02T12:39:27Z http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1946-zarzdzenie-nr-22018-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-2-stycznia-2018-r-w-sprawie-powoania-komisji-opiniujcej-oferty-zoone-w-odpowiedzi-na-konkurs-ogoszony-zarzdzeniem-nr-2602017-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-6-grudnia-2017-r Piotr p.jeske@zlotow.pl <a href="http://bip.zlotow.pl/?a=6339" target="_blank"><u> ZARZĄDZENIE NR 2.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony zarządzeniem Nr 260.2017 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 6 grudnia 2017 r. </u></a> <a href="http://bip.zlotow.pl/?a=6339" target="_blank"><u> ZARZĄDZENIE NR 2.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony zarządzeniem Nr 260.2017 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 6 grudnia 2017 r. </u></a> 2018 - I - Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej... 2018-01-02T12:04:56Z 2018-01-02T12:04:56Z http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1945-2018-i-burmistrz-miasta-zotowa-ogasza-nabor-na-czonkow-komisji-konkursowej-opiniujcych-oferty-zoone-na-realizacj-zada-publicznych-z-zakresu-zada-wasnych-gminy-miasto-zotow-w-zakresie-podtrzymywania-i-upowszechniania-tradycji-narodowej Piotr p.jeske@zlotow.pl <a href="http://bip.zlotow.pl/?a=6338" target="_blank"><u> 2018 - I - Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych w 2018 r. </u></a> <a href="http://bip.zlotow.pl/?a=6338" target="_blank"><u> 2018 - I - Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych w 2018 r. </u></a> ZARZĄDZENIE NR 1.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji ... 2018-01-02T12:02:46Z 2018-01-02T12:02:46Z http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1944-zarzdzenie-nr-12018-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-2-stycznia-2018-r-w-sprawie-ogoszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-z-zakresu-zada-wasnych-gminy-miasto-zotow-w-zakresie-podtrzymywania-i-upowszechniania-tradycji- Piotr p.jeske@zlotow.pl <a href="http://bip.zlotow.pl/?a=6336" target="_blank"><u> ZARZĄDZENIE NR 1.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych w 2018 r. </u></a> <a href="http://bip.zlotow.pl/?a=6336" target="_blank"><u> ZARZĄDZENIE NR 1.2018 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych w 2018 r. </u></a> Zarządzenie nr 273.2017 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2018 2017-12-29T09:53:02Z 2017-12-29T09:53:02Z http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1939-zarzadzenie-273-2017 Piotr p.jeske@zlotow.pl ZARZĄDZENIE NR 269.2017 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony zarządzeniem Nr 257.2017 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 1 grudnia 2017 r. ... 2017-12-21T12:08:54Z 2017-12-21T12:08:54Z http://www.zlotow.pl/index.php/organizacje-pozarzdowe/z-ycia-organizacji-pozarzdowych/1936-zarzdzenie-nr-2692017-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-21-grudnia-2017-r-w-sprawie-powoania-komisji-opiniujcej-oferty-zoone-w-odpowiedzi-na-konkurs-ogoszony-zarzdzeniem-nr-2572017-burmistrza-miasta-zotowa-z-dnia-1-grudnia-2017-r- Piotr p.jeske@zlotow.pl <a href="http://bip.zlotow.pl/?a=6322" target="_blank"><u> ZARZĄDZENIE NR 269.2017 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony zarządzeniem Nr 257.2017 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 1 grudnia 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 258.2017 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 1 grudnia 2017 r. </u></a> <a href="http://bip.zlotow.pl/?a=6322" target="_blank"><u> ZARZĄDZENIE NR 269.2017 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony zarządzeniem Nr 257.2017 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 1 grudnia 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 258.2017 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 1 grudnia 2017 r. </u></a>