Jednostki organizacyjne miasta Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie 2018-01-19T23:39:10Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej 2016-03-20T10:03:04Z 2016-03-20T10:03:04Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz/zcas Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"><b> Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej</b></br> al. Piasta 26</br> 77-400 Złotów</br> tel./fax: 67 263 22 88</br> e-mail: <a href="mailto: zcas.zlotow@op.pl">zcas.zlotow@op.pl</a></br> e-mail: <a href="mailto: kultura.zcas@zlotow.pl">kultura.zcas@zlotow.pl</a></br> e-mail: <a href="mailto: sport.zcas@zlotow.pl">sport.zcas@zlotow.pl</a></br></br> Przedmiotem działania ZCAS jest działalność edukacyjna, sportowo-rekreacyjna i turystyczna oraz organizacja rozrywki i zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Złotowa.</br> Do podstawowych zadań na ZCAS należy:</br> a) organizacja i współorganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,</br> b) organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć rozrywkowych, w tym Euro-Eco Festival,</br> c) popularyzacja kultury fizycznej i sportu masowego,</br> d) popularyzacja działań edukacyjno-kulturalnych zgodnie ze strategią Gminy Miasta Złotów,</br> e) utrzymanie i udostępnianie powierzonych obiektów,</br> f) zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych,</br> g) zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich.</br></br> ZCAS w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze społecznym ruchem sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym oraz popularyzuje ich osiągnięcia.</br></br> Więcej informacji na temat działalności jednostki, struktury na stronie internetowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej <a href="http://www.zcas.zlotow.pl/"><b>www.zcas.zlotow.pl/</b></a></p> <p style="text-align:justify;"><b> Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej</b></br> al. Piasta 26</br> 77-400 Złotów</br> tel./fax: 67 263 22 88</br> e-mail: <a href="mailto: zcas.zlotow@op.pl">zcas.zlotow@op.pl</a></br> e-mail: <a href="mailto: kultura.zcas@zlotow.pl">kultura.zcas@zlotow.pl</a></br> e-mail: <a href="mailto: sport.zcas@zlotow.pl">sport.zcas@zlotow.pl</a></br></br> Przedmiotem działania ZCAS jest działalność edukacyjna, sportowo-rekreacyjna i turystyczna oraz organizacja rozrywki i zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Złotowa.</br> Do podstawowych zadań na ZCAS należy:</br> a) organizacja i współorganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,</br> b) organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć rozrywkowych, w tym Euro-Eco Festival,</br> c) popularyzacja kultury fizycznej i sportu masowego,</br> d) popularyzacja działań edukacyjno-kulturalnych zgodnie ze strategią Gminy Miasta Złotów,</br> e) utrzymanie i udostępnianie powierzonych obiektów,</br> f) zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych,</br> g) zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich.</br></br> ZCAS w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze społecznym ruchem sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym oraz popularyzuje ich osiągnięcia.</br></br> Więcej informacji na temat działalności jednostki, struktury na stronie internetowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej <a href="http://www.zcas.zlotow.pl/"><b>www.zcas.zlotow.pl/</b></a></p> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie 2016-03-20T10:01:09Z 2016-03-20T10:01:09Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz/mops Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"><b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie</b></br> ul. Królowej Jadwigi 54</br> 77-400 Złotów</br> tel./fax: 67 263 30 34</br> e-mail: <a href="mailto: mopszlotow@wp.pl">mopszlotow@wp.pl</a></br></br> <b>Kierownik</b>: Piotr Brewka</br></br> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Złotów. Ośrodek jest nadrzędną jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w mieście Złotowie.</br> Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.</br></br> <a href="http://www.mopszlotow.pl/page.php?idd=22&ida=1"><b>Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</b></a></br></br> Więcej informacji na temat działalności jednostki, struktury na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie <a href="http://www.mopszlotow.pl/page.php?idd=19"><b>www.mopszlotow.pl</b></a></p> <p style="text-align:justify;"><b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie</b></br> ul. Królowej Jadwigi 54</br> 77-400 Złotów</br> tel./fax: 67 263 30 34</br> e-mail: <a href="mailto: mopszlotow@wp.pl">mopszlotow@wp.pl</a></br></br> <b>Kierownik</b>: Piotr Brewka</br></br> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Złotów. Ośrodek jest nadrzędną jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w mieście Złotowie.</br> Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.</br></br> <a href="http://www.mopszlotow.pl/page.php?idd=22&ida=1"><b>Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</b></a></br></br> Więcej informacji na temat działalności jednostki, struktury na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie <a href="http://www.mopszlotow.pl/page.php?idd=19"><b>www.mopszlotow.pl</b></a></p> Urząd Miejski w Złotowie 2016-03-20T09:52:13Z 2016-03-20T09:52:13Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz/1203-urzad-miejski-w-zlotowie Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"><b>Urząd Miejski w Złotowie</b></br> Aleja Piasta 1</br> 77-400 Złotów</br> tel. 67 263 26 40</br> fax: 67 265 25 00</br> e-mail: <a href="mailto: urzad@zlotow.pl">urzad@zlotow.pl</a></br></br> Więcej informacji na temat działalności jednostki, struktury na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie <a href="http://www.bip.zlotow.pl/"><b>www.bip.zlotow.pl</b></a></p> <p style="text-align:justify;"><b>Urząd Miejski w Złotowie</b></br> Aleja Piasta 1</br> 77-400 Złotów</br> tel. 67 263 26 40</br> fax: 67 265 25 00</br> e-mail: <a href="mailto: urzad@zlotow.pl">urzad@zlotow.pl</a></br></br> Więcej informacji na temat działalności jednostki, struktury na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie <a href="http://www.bip.zlotow.pl/"><b>www.bip.zlotow.pl</b></a></p> Przedszkole Publiczne Nr 4 2016-03-20T09:13:00Z 2016-03-20T09:13:00Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/pp-nr-4 Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"><b>Przedszkole Publiczne Nr 4 w Złotowie</b></br> ul. Królowej Jadwigi 54</br> 77-400 Złotów</br> tel.: 67 263 27 05 </br> e-mail: <a href="mailto: p4@przedszkola-zlotow.pl">p4@przedszkola-zlotow.pl</a></br> </br> </br> <b>Dyrektor</b>: mgr Jowita Bednarsk</br></br> Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej <a href="http://www.przedszkola-zlotow.pl/"><b>www.przedszkola-zlotow.pl</b></a></p> <p style="text-align:justify;"><b>Przedszkole Publiczne Nr 4 w Złotowie</b></br> ul. Królowej Jadwigi 54</br> 77-400 Złotów</br> tel.: 67 263 27 05 </br> e-mail: <a href="mailto: p4@przedszkola-zlotow.pl">p4@przedszkola-zlotow.pl</a></br> </br> </br> <b>Dyrektor</b>: mgr Jowita Bednarsk</br></br> Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej <a href="http://www.przedszkola-zlotow.pl/"><b>www.przedszkola-zlotow.pl</b></a></p> Przedszkole Publiczne Nr 3 2016-03-20T09:06:40Z 2016-03-20T09:06:40Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/pp-nr-3 Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"><b>Przedszkole Publiczne Nr 3 w Złotowie</b></br> Plac Wolności 12</br> 77-400 Złotów</br> tel.: 67 263-32-66</br> e-mail: <a href="mailto: p3@przedszkola-zlotow.pl">p3@przedszkola-zlotow.pl</a></br> </br> </br> <b>Dyrektor</b>: mgr Gabriela Kawa</br></br> Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej <a href="http://www.przedszkola-zlotow.pl/"><b>www.przedszkola-zlotow.pl</b></a></p> <p style="text-align:justify;"><b>Przedszkole Publiczne Nr 3 w Złotowie</b></br> Plac Wolności 12</br> 77-400 Złotów</br> tel.: 67 263-32-66</br> e-mail: <a href="mailto: p3@przedszkola-zlotow.pl">p3@przedszkola-zlotow.pl</a></br> </br> </br> <b>Dyrektor</b>: mgr Gabriela Kawa</br></br> Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej <a href="http://www.przedszkola-zlotow.pl/"><b>www.przedszkola-zlotow.pl</b></a></p> Przedszkole Publiczne Nr 2 2016-03-20T08:54:07Z 2016-03-20T08:54:07Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/pp-nr-2 Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"><b>Przedszkole Publiczne Nr 2 w Złotowie</b></br> ul. 8-go Marca 18</br> 77-400 Złotów</br> tel: 67 263 58 13</br> e-mail: <a href="mailto: p2@przedszkola-zlotow.pl">p2@przedszkola-zlotow.pl</a></br> </br> </br> <b>Dyrektor Przedszkola</b>: mgr Jolanta Kurowska</br></br> Publiczne Przedszkole nr 2 mieści się przy ulicy 8-go Marca 18 w Złotowie. Jest to jedyne przedszkole w Złotowie oddalone od centrum miasta, jego zgiełku i ruchu ulicznego. Budynek przedszkola jest jednopoziomowy, sale dla dzieci są duże, przestrzenne i jasne. Ponadto w każdej sali są drzwi tarasowe umożliwiające dzieciom wyjście bezpośrednio do ogrodu przedszkolnego.</br> Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej <a href="http://www.przedszkola-zlotow.pl/"><b>www.przedszkola-zlotow.pl</b></a></p> <p style="text-align:justify;"><b>Przedszkole Publiczne Nr 2 w Złotowie</b></br> ul. 8-go Marca 18</br> 77-400 Złotów</br> tel: 67 263 58 13</br> e-mail: <a href="mailto: p2@przedszkola-zlotow.pl">p2@przedszkola-zlotow.pl</a></br> </br> </br> <b>Dyrektor Przedszkola</b>: mgr Jolanta Kurowska</br></br> Publiczne Przedszkole nr 2 mieści się przy ulicy 8-go Marca 18 w Złotowie. Jest to jedyne przedszkole w Złotowie oddalone od centrum miasta, jego zgiełku i ruchu ulicznego. Budynek przedszkola jest jednopoziomowy, sale dla dzieci są duże, przestrzenne i jasne. Ponadto w każdej sali są drzwi tarasowe umożliwiające dzieciom wyjście bezpośrednio do ogrodu przedszkolnego.</br> Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej <a href="http://www.przedszkola-zlotow.pl/"><b>www.przedszkola-zlotow.pl</b></a></p> Miejski Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o. o. 2016-03-20T06:21:11Z 2016-03-20T06:21:11Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/spoki-prawa-handlowego/mzwik-zlotow Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"><b>Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie</b></br> ul. Wodociągowa 1A</br> 77-400 Złotów</br></br> tel./fax 67 263 25 25 (zgłaszanie awarii)</br> tel./fax 67 263 34 20</br> tel./fax 67 263 34 30</br></br> Więcej informacji na temat działalności spółki na stronie <a href="http://www.mzwik.zlotow.com/"><b>www.mzwik.zlotow.com</b></a></p> <p style="text-align:justify;"><b>Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie</b></br> ul. Wodociągowa 1A</br> 77-400 Złotów</br></br> tel./fax 67 263 25 25 (zgłaszanie awarii)</br> tel./fax 67 263 34 20</br> tel./fax 67 263 34 30</br></br> Więcej informacji na temat działalności spółki na stronie <a href="http://www.mzwik.zlotow.com/"><b>www.mzwik.zlotow.com</b></a></p> Muzeum Ziemi Złotowskiej 2010-04-29T10:07:15Z 2010-04-29T10:07:15Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/miejskie-instytucje-kultury/muzeum-ziemi-zotowskiej Radek r.sieg@zlotow.pl <img style="width:150px;float:left;padding:5px;" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/Muzeum_Ziemi_Zlotowskiej_WL.jpg" alt=""/><p style="text-align:justify;"> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> ul. Wojska Polskiego 2a<br /> 77 - 400 Złot&oacute;w</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> tel.: 67 263 28 72<br /> e-mail: poczta@muzeum-zlotow.pl<br /> <u><a href="http://www.muzeum-zlotow.pl">www.muzeum-zlotow.pl</a></u></p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 8<sup style="vertical-align: super;">00</sup> - 16<sup style="vertical-align: super;">00</sup>,<br /> w soboty i niedziele przyjmowane są wycieczki po uprzednim kontakcie telefonicznym.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Dyrektor Muzeum: mgr Kamila Krzanik-Dworanowska</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Siedzibą muzeum regionalnego w&nbsp;Złotowie jest szachulcowy dom mieszczański pochodzący z&nbsp;XVIII&nbsp;wieku. Po&nbsp;gruntownym remoncie (prace konserwatorskie prowadzono pod&nbsp;nadzorem Katedry Historii Architektury i&nbsp;Sztuki Politechniki Warszawskiej przez 3&nbsp;lata) w&nbsp;październiku 1966&nbsp;r. oddano do&nbsp;użytku obiekt muzealny z&nbsp;misją &quot;krzewienia przywiązania i&nbsp;miłości do&nbsp;ziemi naszych przodk&oacute;w&quot;.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> W&nbsp;Muzeum Ziemi Złotowskiej znajdują&nbsp;się zbiory archeologiczne, historyczne i&nbsp;etnograficzne, związane z&nbsp;miastem i&nbsp;okolicą (Krajna Złotowska).</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Dział archeologiczny prezentuje zabytki pochodzące z&nbsp;badań prowadzonych na&nbsp;terenie powiatu złotowskiego w&nbsp;okresie powojennym, zwłaszcza ze&nbsp;stanowisk w&nbsp;Maryńcu, Stawnicy, Starej Wiśniewce. Wyeksponowane&nbsp;są przedmioty i&nbsp;narzędzia pracy z&nbsp;poszczeg&oacute;lnych epok: topory i&nbsp;groty kamienne z&nbsp;epoki neolitu, ozdoby i&nbsp;ceramika z&nbsp;epoki brązu, a&nbsp;także urny i&nbsp;gr&oacute;b skrzynkowy - typowe dla&nbsp;kultury pomorskiej.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> W&nbsp;saloniku mieszczańskim z&nbsp;początku XX&nbsp;wieku pokazany jest Złot&oacute;w z&nbsp;pogranicza trzech kultur: polskiej, niemieckiej i&nbsp;żydowskiej tego okresu. Osobna ekspozycja poświęcona jest Związkowi Polak&oacute;w w&nbsp;Niemczech oraz&nbsp;działalności ks. dra Bolesława Domańskiego, jak też szkolnictwu polskiemu w&nbsp;okresie międzywojennym.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Najbogatszy dział etnograficzny, z&nbsp;czarną kuchnią i&nbsp;izbą krajeńską, to&nbsp;ilustracja kultury ludowej naszego regionu.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Ponadto w&nbsp;muzeum prezentowane&nbsp;są wystawy czasowe, tematyczne, często ze&nbsp;zbior&oacute;w innych plac&oacute;wek muzealnych lub od&nbsp;indywidualnych artyst&oacute;w czy kolekcjoner&oacute;w.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Bardzo bogata jest oferta książek o&nbsp;tematyce regionalnej wydawana przez Bibliotekę Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz&nbsp;autor&oacute;w wsp&oacute;łpracujących z&nbsp;muzeum.</p> <img style="width:150px;float:left;padding:5px;" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/Muzeum_Ziemi_Zlotowskiej_WL.jpg" alt=""/><p style="text-align:justify;"> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> ul. Wojska Polskiego 2a<br /> 77 - 400 Złot&oacute;w</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> tel.: 67 263 28 72<br /> e-mail: poczta@muzeum-zlotow.pl<br /> <u><a href="http://www.muzeum-zlotow.pl">www.muzeum-zlotow.pl</a></u></p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 8<sup style="vertical-align: super;">00</sup> - 16<sup style="vertical-align: super;">00</sup>,<br /> w soboty i niedziele przyjmowane są wycieczki po uprzednim kontakcie telefonicznym.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Dyrektor Muzeum: mgr Kamila Krzanik-Dworanowska</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Siedzibą muzeum regionalnego w&nbsp;Złotowie jest szachulcowy dom mieszczański pochodzący z&nbsp;XVIII&nbsp;wieku. Po&nbsp;gruntownym remoncie (prace konserwatorskie prowadzono pod&nbsp;nadzorem Katedry Historii Architektury i&nbsp;Sztuki Politechniki Warszawskiej przez 3&nbsp;lata) w&nbsp;październiku 1966&nbsp;r. oddano do&nbsp;użytku obiekt muzealny z&nbsp;misją &quot;krzewienia przywiązania i&nbsp;miłości do&nbsp;ziemi naszych przodk&oacute;w&quot;.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> W&nbsp;Muzeum Ziemi Złotowskiej znajdują&nbsp;się zbiory archeologiczne, historyczne i&nbsp;etnograficzne, związane z&nbsp;miastem i&nbsp;okolicą (Krajna Złotowska).</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Dział archeologiczny prezentuje zabytki pochodzące z&nbsp;badań prowadzonych na&nbsp;terenie powiatu złotowskiego w&nbsp;okresie powojennym, zwłaszcza ze&nbsp;stanowisk w&nbsp;Maryńcu, Stawnicy, Starej Wiśniewce. Wyeksponowane&nbsp;są przedmioty i&nbsp;narzędzia pracy z&nbsp;poszczeg&oacute;lnych epok: topory i&nbsp;groty kamienne z&nbsp;epoki neolitu, ozdoby i&nbsp;ceramika z&nbsp;epoki brązu, a&nbsp;także urny i&nbsp;gr&oacute;b skrzynkowy - typowe dla&nbsp;kultury pomorskiej.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> W&nbsp;saloniku mieszczańskim z&nbsp;początku XX&nbsp;wieku pokazany jest Złot&oacute;w z&nbsp;pogranicza trzech kultur: polskiej, niemieckiej i&nbsp;żydowskiej tego okresu. Osobna ekspozycja poświęcona jest Związkowi Polak&oacute;w w&nbsp;Niemczech oraz&nbsp;działalności ks. dra Bolesława Domańskiego, jak też szkolnictwu polskiemu w&nbsp;okresie międzywojennym.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Najbogatszy dział etnograficzny, z&nbsp;czarną kuchnią i&nbsp;izbą krajeńską, to&nbsp;ilustracja kultury ludowej naszego regionu.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Ponadto w&nbsp;muzeum prezentowane&nbsp;są wystawy czasowe, tematyczne, często ze&nbsp;zbior&oacute;w innych plac&oacute;wek muzealnych lub od&nbsp;indywidualnych artyst&oacute;w czy kolekcjoner&oacute;w.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Bardzo bogata jest oferta książek o&nbsp;tematyce regionalnej wydawana przez Bibliotekę Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz&nbsp;autor&oacute;w wsp&oacute;łpracujących z&nbsp;muzeum.</p> Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Złotowie 2010-04-29T10:05:22Z 2010-04-29T10:05:22Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/miejskie-instytucje-kultury/miejska-biblioteka-publiczna-im-c-norwida-w-zlotowie Radek r.sieg@zlotow.pl <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> ul. Grochowskiego 17<br /> 77-400 Złot&oacute;w</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> tel.: 67 263 20 00<br /> fax: 67 263 20 00<br /> e-mail: biblioteka@biblioteka-zlotow.pl<br /> <u><a href="http://www.biblioteka-zlotow.pl">www.biblioteka-zlotow.pl</a></u></p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Dyrektor Biblioteki: Sylwia Mr&oacute;z</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Godziny otwarcia:<br /> od poniedziałku do czwartku 8<sup style="vertical-align: super;">00</sup> - 18<sup style="vertical-align: super;">00</sup><br /> w piątki 8<sup style="vertical-align: super;">00</sup> - 19<sup style="vertical-align: super;">00</sup><br /> w soboty 8<sup style="vertical-align: super;">00</sup> - 13<sup style="vertical-align: super;">00</sup></p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Biblioteka rozpoczęła działalność 1&nbsp;września 1947&nbsp;roku. Idea jej utworzenia powstała z&nbsp;inicjatywy &oacute;wczesnego burmistrza Jana Kocika. Pełni funkcję biblioteki powiatowej.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Przestronne i&nbsp;dobrze wyposażone pomieszczenia, bogate, stale odnawiane i&nbsp;uzupełniane zbiory, bogata oferta czasopism bieżących i&nbsp;gazet, duży zbi&oacute;r &quot;książki m&oacute;wionej&quot;, zbiory audiowizualne, działalność czytelni internetowej z&nbsp;5&nbsp;stanowiskami dla&nbsp;czytelnik&oacute;w, czytelni gł&oacute;wnej, rozbudowanego Oddziału dla&nbsp;Dzieci i&nbsp;Młodzieży, bogato wyposażonego działu informacji regionalnej - to wszystko tworzy warunki do&nbsp;rozwijania szerokiej, zr&oacute;żnicowanej oferty usług edukacyjnych, kulturalnych, informacyjnych i&nbsp;społecznych, kt&oacute;ra doskonale trafia w&nbsp;potrzeby mieszkańc&oacute;w Złotowa. Do&nbsp;dyspozycji użytkownik&oacute;w obok tradycyjnych zbior&oacute;w są&nbsp;media elektroniczne. Na&nbsp;życzenie czytelnika sprowadzane&nbsp;są oraz udostępniane książki i&nbsp;materiały z&nbsp;innych bibliotek w&nbsp;kraju.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Od&nbsp;2002&nbsp;roku działania Biblioteki wspierane&nbsp;są technologią informatyczną, korzystanie ze&nbsp;sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz&nbsp;Internetu jest bezpłatne. Tą drogą, nawet nie wychodząc z&nbsp;domu, można sprawdzić, czy dana książka jest w&nbsp;zbiorach. Zbiory biblioteczne katalogowane są w&nbsp;programie SOWA TCP i SOWA 2 oraz udostępniane on-line pod&nbsp;adresem www.biblioteka-zlotow.pl</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Działalność Biblioteki nie ogranicza się tylko do&nbsp;tradycyjnych form pracy z&nbsp;książką, promuje książkę - poprzez wystawy, konkursy i&nbsp;prezentacje wydawnictw. W&nbsp;środowisku znana jest z&nbsp;organizowania spotkań autorskich, prelekcji i&nbsp;warsztat&oacute;w, na&nbsp;kt&oacute;re zapraszani są znani pisarze i&nbsp;poeci, artyści oraz&nbsp;naukowcy.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> ul. Grochowskiego 17<br /> 77-400 Złot&oacute;w</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> tel.: 67 263 20 00<br /> fax: 67 263 20 00<br /> e-mail: biblioteka@biblioteka-zlotow.pl<br /> <u><a href="http://www.biblioteka-zlotow.pl">www.biblioteka-zlotow.pl</a></u></p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Dyrektor Biblioteki: Sylwia Mr&oacute;z</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Godziny otwarcia:<br /> od poniedziałku do czwartku 8<sup style="vertical-align: super;">00</sup> - 18<sup style="vertical-align: super;">00</sup><br /> w piątki 8<sup style="vertical-align: super;">00</sup> - 19<sup style="vertical-align: super;">00</sup><br /> w soboty 8<sup style="vertical-align: super;">00</sup> - 13<sup style="vertical-align: super;">00</sup></p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Biblioteka rozpoczęła działalność 1&nbsp;września 1947&nbsp;roku. Idea jej utworzenia powstała z&nbsp;inicjatywy &oacute;wczesnego burmistrza Jana Kocika. Pełni funkcję biblioteki powiatowej.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Przestronne i&nbsp;dobrze wyposażone pomieszczenia, bogate, stale odnawiane i&nbsp;uzupełniane zbiory, bogata oferta czasopism bieżących i&nbsp;gazet, duży zbi&oacute;r &quot;książki m&oacute;wionej&quot;, zbiory audiowizualne, działalność czytelni internetowej z&nbsp;5&nbsp;stanowiskami dla&nbsp;czytelnik&oacute;w, czytelni gł&oacute;wnej, rozbudowanego Oddziału dla&nbsp;Dzieci i&nbsp;Młodzieży, bogato wyposażonego działu informacji regionalnej - to wszystko tworzy warunki do&nbsp;rozwijania szerokiej, zr&oacute;żnicowanej oferty usług edukacyjnych, kulturalnych, informacyjnych i&nbsp;społecznych, kt&oacute;ra doskonale trafia w&nbsp;potrzeby mieszkańc&oacute;w Złotowa. Do&nbsp;dyspozycji użytkownik&oacute;w obok tradycyjnych zbior&oacute;w są&nbsp;media elektroniczne. Na&nbsp;życzenie czytelnika sprowadzane&nbsp;są oraz udostępniane książki i&nbsp;materiały z&nbsp;innych bibliotek w&nbsp;kraju.</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Od&nbsp;2002&nbsp;roku działania Biblioteki wspierane&nbsp;są technologią informatyczną, korzystanie ze&nbsp;sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz&nbsp;Internetu jest bezpłatne. Tą drogą, nawet nie wychodząc z&nbsp;domu, można sprawdzić, czy dana książka jest w&nbsp;zbiorach. Zbiory biblioteczne katalogowane są w&nbsp;programie SOWA TCP i SOWA 2 oraz udostępniane on-line pod&nbsp;adresem www.biblioteka-zlotow.pl</p> <p style="font-family: Verdana,Arial; font-size: 12px; margin-top: 10px; text-align: justify;"> Działalność Biblioteki nie ogranicza się tylko do&nbsp;tradycyjnych form pracy z&nbsp;książką, promuje książkę - poprzez wystawy, konkursy i&nbsp;prezentacje wydawnictw. W&nbsp;środowisku znana jest z&nbsp;organizowania spotkań autorskich, prelekcji i&nbsp;warsztat&oacute;w, na&nbsp;kt&oacute;re zapraszani są znani pisarze i&nbsp;poeci, artyści oraz&nbsp;naukowcy.</p> Gimnazjum Nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła 2010-04-29T10:03:58Z 2010-04-29T10:03:58Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/gimnazjum-nr-2-im-ludzi-spod-znaku-roda Radek r.sieg@zlotow.pl <p> ul. 8-go Marca 16<br /> 77-400 Złot&oacute;w<br /> tel./fax:&nbsp;&nbsp; 67 265 00 88<br /> e-mail: <a href="mailto: gimnazjum2zlotow@vp.pl">gimnazjum2zlotow@vp.pl</a></br> </br> <br /> <b>Dyrektor szkoły</b>: mgr Renata Grochowska</p> <p> ul. 8-go Marca 16<br /> 77-400 Złot&oacute;w<br /> tel./fax:&nbsp;&nbsp; 67 265 00 88<br /> e-mail: <a href="mailto: gimnazjum2zlotow@vp.pl">gimnazjum2zlotow@vp.pl</a></br> </br> <br /> <b>Dyrektor szkoły</b>: mgr Renata Grochowska</p>