Zakłady budżetowe Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/zaklady-budzetowe 2018-01-22T10:31:08Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Miejski Zakład Gospodarki Lokalami 2010-04-29T09:32:13Z 2010-04-29T09:32:13Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/zaklady-budzetowe/mzgl Radek r.sieg@zlotow.pl <b>Miejski Zakład Gospodarki Lokalami</b></br> al. Piasta 15a</br> 77-400 Złotów</br></br> <b>tel./ fax 67 263 27 77</b></br> w. 11 - sekretariat</br> w. 12 - kasa</br> w. 16 - główny księgowy</br> w. 17 - księgowość, kadry/płace</br></br> <b>e-mail</b>: </br> e-mail: <a href="mailto: mzgl@mzgl.com.pl</">mzgl@mzgl.com.pl</a></br> e-mail: <a href="mailto: sekretariat@mzgl.com.pl</">sekretariat@mzgl.com.pl (sekretariat)</a></br> e-mail: <a href="mailto: awarie@mzgl.com.pl</">awarie@mzgl.com.pl (awarie)</a></br> e-mail: <a href="mailto: ksiegowosc@mzgl.com.pl</">ksiegowosc@mzgl.com.pl (księgowość)</a></br></br> <b>kierownik</b>: Jarosław Bobek</br></br> Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zarządu mieszkaniowym zasobem i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasta Złotów oraz powierzonymi obiektami użyteczności publicznej i terenami Gminy Miasta Złotów. </br></br> Podstawowym celem Zakładu jest administracja mieszkaniowym zasobem, lokalami użytkowymi i obiektami użyteczności publicznej Gminy Miasta Złotów oraz świadczenie usług na ich rzecz. </br></br> <a href="http://www.mzgl.com.pl/pdf/statut.pdf"><b>Statut Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami </b></a></br></br> Więcej informacji na temat działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami <a href="http://www.mzgl.com.pl/"><b>www.mzgl.com.pl</b></a></p> <b>Miejski Zakład Gospodarki Lokalami</b></br> al. Piasta 15a</br> 77-400 Złotów</br></br> <b>tel./ fax 67 263 27 77</b></br> w. 11 - sekretariat</br> w. 12 - kasa</br> w. 16 - główny księgowy</br> w. 17 - księgowość, kadry/płace</br></br> <b>e-mail</b>: </br> e-mail: <a href="mailto: mzgl@mzgl.com.pl</">mzgl@mzgl.com.pl</a></br> e-mail: <a href="mailto: sekretariat@mzgl.com.pl</">sekretariat@mzgl.com.pl (sekretariat)</a></br> e-mail: <a href="mailto: awarie@mzgl.com.pl</">awarie@mzgl.com.pl (awarie)</a></br> e-mail: <a href="mailto: ksiegowosc@mzgl.com.pl</">ksiegowosc@mzgl.com.pl (księgowość)</a></br></br> <b>kierownik</b>: Jarosław Bobek</br></br> Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zarządu mieszkaniowym zasobem i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasta Złotów oraz powierzonymi obiektami użyteczności publicznej i terenami Gminy Miasta Złotów. </br></br> Podstawowym celem Zakładu jest administracja mieszkaniowym zasobem, lokalami użytkowymi i obiektami użyteczności publicznej Gminy Miasta Złotów oraz świadczenie usług na ich rzecz. </br></br> <a href="http://www.mzgl.com.pl/pdf/statut.pdf"><b>Statut Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami </b></a></br></br> Więcej informacji na temat działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami <a href="http://www.mzgl.com.pl/"><b>www.mzgl.com.pl</b></a></p>