Jednostki organizacyjne Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz Mon, 22 Jan 2018 20:34:43 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management pl-pl Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz/zcas http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz/zcas Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej
al. Piasta 26
77-400 Złotów
tel./fax: 67 263 22 88
e-mail: zcas.zlotow@op.pl
e-mail: kultura.zcas@zlotow.pl
e-mail: sport.zcas@zlotow.pl

Przedmiotem działania ZCAS jest działalność edukacyjna, sportowo-rekreacyjna i turystyczna oraz organizacja rozrywki i zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Złotowa.
Do podstawowych zadań na ZCAS należy:
a) organizacja i współorganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
b) organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć rozrywkowych, w tym Euro-Eco Festival,
c) popularyzacja kultury fizycznej i sportu masowego,
d) popularyzacja działań edukacyjno-kulturalnych zgodnie ze strategią Gminy Miasta Złotów,
e) utrzymanie i udostępnianie powierzonych obiektów,
f) zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
g) zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich.

ZCAS w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze społecznym ruchem sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym oraz popularyzuje ich osiągnięcia.

Więcej informacji na temat działalności jednostki, struktury na stronie internetowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej www.zcas.zlotow.pl/

]]>
p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Jednostki organizacyjne Sun, 20 Mar 2016 10:03:04 +0000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz/mops http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz/mops Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie
ul. Królowej Jadwigi 54
77-400 Złotów
tel./fax: 67 263 30 34
e-mail: mopszlotow@wp.pl

Kierownik: Piotr Brewka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Złotów. Ośrodek jest nadrzędną jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w mieście Złotowie.
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Więcej informacji na temat działalności jednostki, struktury na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie www.mopszlotow.pl

]]>
p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Jednostki organizacyjne Sun, 20 Mar 2016 10:01:09 +0000
Urząd Miejski w Złotowie http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz/1203-urzad-miejski-w-zlotowie http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz/1203-urzad-miejski-w-zlotowie Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1
77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40
fax: 67 265 25 00
e-mail: urzad@zlotow.pl

Więcej informacji na temat działalności jednostki, struktury na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.bip.zlotow.pl

]]>
p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Jednostki organizacyjne Sun, 20 Mar 2016 09:52:13 +0000