Jednostki organizacyjne Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz 2018-01-24T07:18:04Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej 2016-03-20T10:03:04Z 2016-03-20T10:03:04Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz/zcas Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"><b> Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej</b></br> al. Piasta 26</br> 77-400 Złotów</br> tel./fax: 67 263 22 88</br> e-mail: <a href="mailto: zcas.zlotow@op.pl">zcas.zlotow@op.pl</a></br> e-mail: <a href="mailto: kultura.zcas@zlotow.pl">kultura.zcas@zlotow.pl</a></br> e-mail: <a href="mailto: sport.zcas@zlotow.pl">sport.zcas@zlotow.pl</a></br></br> Przedmiotem działania ZCAS jest działalność edukacyjna, sportowo-rekreacyjna i turystyczna oraz organizacja rozrywki i zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Złotowa.</br> Do podstawowych zadań na ZCAS należy:</br> a) organizacja i współorganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,</br> b) organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć rozrywkowych, w tym Euro-Eco Festival,</br> c) popularyzacja kultury fizycznej i sportu masowego,</br> d) popularyzacja działań edukacyjno-kulturalnych zgodnie ze strategią Gminy Miasta Złotów,</br> e) utrzymanie i udostępnianie powierzonych obiektów,</br> f) zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych,</br> g) zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich.</br></br> ZCAS w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze społecznym ruchem sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym oraz popularyzuje ich osiągnięcia.</br></br> Więcej informacji na temat działalności jednostki, struktury na stronie internetowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej <a href="http://www.zcas.zlotow.pl/"><b>www.zcas.zlotow.pl/</b></a></p> <p style="text-align:justify;"><b> Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej</b></br> al. Piasta 26</br> 77-400 Złotów</br> tel./fax: 67 263 22 88</br> e-mail: <a href="mailto: zcas.zlotow@op.pl">zcas.zlotow@op.pl</a></br> e-mail: <a href="mailto: kultura.zcas@zlotow.pl">kultura.zcas@zlotow.pl</a></br> e-mail: <a href="mailto: sport.zcas@zlotow.pl">sport.zcas@zlotow.pl</a></br></br> Przedmiotem działania ZCAS jest działalność edukacyjna, sportowo-rekreacyjna i turystyczna oraz organizacja rozrywki i zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Złotowa.</br> Do podstawowych zadań na ZCAS należy:</br> a) organizacja i współorganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,</br> b) organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć rozrywkowych, w tym Euro-Eco Festival,</br> c) popularyzacja kultury fizycznej i sportu masowego,</br> d) popularyzacja działań edukacyjno-kulturalnych zgodnie ze strategią Gminy Miasta Złotów,</br> e) utrzymanie i udostępnianie powierzonych obiektów,</br> f) zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych,</br> g) zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich.</br></br> ZCAS w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze społecznym ruchem sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym oraz popularyzuje ich osiągnięcia.</br></br> Więcej informacji na temat działalności jednostki, struktury na stronie internetowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej <a href="http://www.zcas.zlotow.pl/"><b>www.zcas.zlotow.pl/</b></a></p> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie 2016-03-20T10:01:09Z 2016-03-20T10:01:09Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz/mops Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"><b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie</b></br> ul. Królowej Jadwigi 54</br> 77-400 Złotów</br> tel./fax: 67 263 30 34</br> e-mail: <a href="mailto: mopszlotow@wp.pl">mopszlotow@wp.pl</a></br></br> <b>Kierownik</b>: Piotr Brewka</br></br> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Złotów. Ośrodek jest nadrzędną jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w mieście Złotowie.</br> Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.</br></br> <a href="http://www.mopszlotow.pl/page.php?idd=22&ida=1"><b>Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</b></a></br></br> Więcej informacji na temat działalności jednostki, struktury na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie <a href="http://www.mopszlotow.pl/page.php?idd=19"><b>www.mopszlotow.pl</b></a></p> <p style="text-align:justify;"><b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie</b></br> ul. Królowej Jadwigi 54</br> 77-400 Złotów</br> tel./fax: 67 263 30 34</br> e-mail: <a href="mailto: mopszlotow@wp.pl">mopszlotow@wp.pl</a></br></br> <b>Kierownik</b>: Piotr Brewka</br></br> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Złotów. Ośrodek jest nadrzędną jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w mieście Złotowie.</br> Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.</br></br> <a href="http://www.mopszlotow.pl/page.php?idd=22&ida=1"><b>Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</b></a></br></br> Więcej informacji na temat działalności jednostki, struktury na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie <a href="http://www.mopszlotow.pl/page.php?idd=19"><b>www.mopszlotow.pl</b></a></p> Urząd Miejski w Złotowie 2016-03-20T09:52:13Z 2016-03-20T09:52:13Z http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz/1203-urzad-miejski-w-zlotowie Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"><b>Urząd Miejski w Złotowie</b></br> Aleja Piasta 1</br> 77-400 Złotów</br> tel. 67 263 26 40</br> fax: 67 265 25 00</br> e-mail: <a href="mailto: urzad@zlotow.pl">urzad@zlotow.pl</a></br></br> Więcej informacji na temat działalności jednostki, struktury na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie <a href="http://www.bip.zlotow.pl/"><b>www.bip.zlotow.pl</b></a></p> <p style="text-align:justify;"><b>Urząd Miejski w Złotowie</b></br> Aleja Piasta 1</br> 77-400 Złotów</br> tel. 67 263 26 40</br> fax: 67 265 25 00</br> e-mail: <a href="mailto: urzad@zlotow.pl">urzad@zlotow.pl</a></br></br> Więcej informacji na temat działalności jednostki, struktury na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie <a href="http://www.bip.zlotow.pl/"><b>www.bip.zlotow.pl</b></a></p>