Gospodarka nieruchomościami Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami Sun, 21 Jan 2018 12:36:55 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management pl-pl Sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Bohaterów Westerplatte 2/15 wraz z prawem użytkowania wieczystego udziału w gruncie http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1520-sprzedaz-lokalu-boh-w-tte-2-15 http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1520-sprzedaz-lokalu-boh-w-tte-2-15 OGŁOSZENIE]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Ogłoszenia o przetargach Tue, 24 Jan 2017 12:00:13 +0000 Sprzedaż 10 działek pod zabudowę w rejonie ulic Leśna , Głębinowa, Ogrodowa, Kocika, Kresowiaków http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1517-sprzedaz-23-01-2017 http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1517-sprzedaz-23-01-2017 OGŁOSZENIE]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Ogłoszenia o przetargach Mon, 23 Jan 2017 14:13:56 +0000 Przetarg nieograniczony na sprzedaż lok. mieszk. wraz z prawem użytk.wieczystego udziału w gruncie i jednoczesną sprzedażą działki pod zabudowę gospod. wraz z udziałem w podwórzu http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1435-przetarg-lokal-paderewskiego-22-11-2016 http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1435-przetarg-lokal-paderewskiego-22-11-2016 OGŁOSZENIE]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Ogłoszenia o przetargach Tue, 22 Nov 2016 14:09:32 +0000 Sprzedaż 10 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rej. ul. Głębionowej, Ogrodowej, Kocika i Kresowiaków http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1434-sprzedaz-10-dzialek-glebinowa-22-11-2016 http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1434-sprzedaz-10-dzialek-glebinowa-22-11-2016 OGŁOSZENIE]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Ogłoszenia o przetargach Tue, 22 Nov 2016 14:08:01 +0000 Sprzedaż działki pod zabudowę jednorodzinnym domem mieszkalnym z garażem przy ul. Towarowej http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1330-sprzedaz-towarowa-19-07-2016 http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1330-sprzedaz-towarowa-19-07-2016 O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z garażem wbudowanym. Dla nieruchomości wydano decyzję GPiK-DWZ.6730.5.2016 o warunkach zabudowy z dnia 17 marca 2016 r. ]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Ogłoszenia o przetargach Tue, 19 Jul 2016 13:27:44 +0000 Sprzedaż działek pod zabudowę usługowo-rzemieślniczą ul. Chojnicka oraz ul. Nieznanego Żołnierza http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1267-chojnicka-23-05-2016 http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1267-chojnicka-23-05-2016 O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-rzemieślniczą:]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Ogłoszenia o przetargach Mon, 23 May 2016 14:10:49 +0000 Sprzedaż działek z udziałem w dr. wew. pod zabudowę mieszkaniową ul. Kresowiaków http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1266-kresowiakow-23-05-2016 http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1266-kresowiakow-23-05-2016 O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w rejonie ulicy Kresowiaków:]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Ogłoszenia o przetargach Mon, 23 May 2016 14:07:45 +0000 Sprzedaż działek pod zabudowę garażową ul. Rybacka http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1265-rybacka-23-05-2016 http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1265-rybacka-23-05-2016 O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż czterech nieruchomości położonych przy ulicy Rybackiej, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową (wydano decyzję Nr 7 Burmistrza Miasta Złotowa o warunkach zabudowy z dnia 26 marca 2014 r.), objętych księgą wieczystą PO1Z/00030693/4 (działki w Studium leżą w obszarze 1- Śródmieście, w jednostce m1):]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Ogłoszenia o przetargach Mon, 23 May 2016 14:05:32 +0000 Sprzedaż działki przy ul. Moniuszki z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1245-sprzedaz-dzialki-moniuszki-wielorodzinna http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1245-sprzedaz-dzialki-moniuszki-wielorodzinna O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i budynku garażowo-gospodarczego. Dla nieruchomości wydano decyzję nr 26 o warunkach zabudowy z 11 kwietnia 2016 r. Data wcześniejszego przetargu -29.01.2016 r.]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Ogłoszenia o przetargach Tue, 10 May 2016 11:22:59 +0000 Przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na działalność handlową - punkt gastronomiczny http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1244-przetarg-punkt-gastronomiczny-promenada http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1244-przetarg-punkt-gastronomiczny-promenada O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o powierzchni 25 m2 z działki nr 171/3, położonej w obr. 93 m. Złotowa, z przeznaczeniem na działalność handlową - punkt gastronomiczny, sprzedaż lodów, napojów (w rejonie promenady przy Półwyspie Rybackim).]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Ogłoszenia o przetargach Tue, 10 May 2016 10:59:13 +0000