Dla inwestorów Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/dla-inwestorow 2018-01-21T12:28:27Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Okienko przedsiębiorczości 2010-05-06T12:17:01Z 2010-05-06T12:17:01Z http://www.zlotow.pl/index.php/dla-inwestorow/okienko-przedsibiorczoci Radek r.sieg@zlotow.pl <p style="text-align: justify;"> Podstawowym celem &quot;okienka&quot; jest ułatwienie przedsiębiorcom rozpoczynającym lub prowadzącym działalność gospodarczą dotarcie do informacji oraz udzielanie porad w podstawowym zakresie związanym z tą działalnością, r&oacute;wnież na temat sposobu ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych.<br /> <br /> Pomoc istniejącym oraz powstającym małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie:<br /> <br /> 1. Informowania o dostępnej pomocy oraz możliwych źr&oacute;dłach jej finansowania<br /> 2. Wspierania i inicjowania kontakt&oacute;w gospodarczych oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji o nich<br /> 3. Udzielania informacji o możliwościach wystąpienia o pomoc finansową ze środk&oacute;w Unii Europejskiej<br /> 4. Promowania lokalnego biznesu<br /> 5. Udostępniania danych teleadresowych (telefony, adresy, e-maile) regionalnych instytucji finansujących, funkcjonujących na terenie kraju, kt&oacute;re zajmują się udzielaniem profesjonalnej pomocy w wypełnianiu stosownych wniosk&oacute;w o uzyskanie wsparcia ze środk&oacute;w unijnych.<br /> <br /> W ramach OP na stronie internetowej Urzędu Miasta ( http://www.zlotow.eu) będą ukazywały się informacje o aktualnych szkoleniach, konferencjach, seminariach dotyczących działalności gospodarcze.<br /> <br /> Punkt informacyjny czynny jest codziennie w godzinach pracy (pok&oacute;j numer 35).</p> <p style="text-align: justify;"> Podstawowym celem &quot;okienka&quot; jest ułatwienie przedsiębiorcom rozpoczynającym lub prowadzącym działalność gospodarczą dotarcie do informacji oraz udzielanie porad w podstawowym zakresie związanym z tą działalnością, r&oacute;wnież na temat sposobu ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych.<br /> <br /> Pomoc istniejącym oraz powstającym małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie:<br /> <br /> 1. Informowania o dostępnej pomocy oraz możliwych źr&oacute;dłach jej finansowania<br /> 2. Wspierania i inicjowania kontakt&oacute;w gospodarczych oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji o nich<br /> 3. Udzielania informacji o możliwościach wystąpienia o pomoc finansową ze środk&oacute;w Unii Europejskiej<br /> 4. Promowania lokalnego biznesu<br /> 5. Udostępniania danych teleadresowych (telefony, adresy, e-maile) regionalnych instytucji finansujących, funkcjonujących na terenie kraju, kt&oacute;re zajmują się udzielaniem profesjonalnej pomocy w wypełnianiu stosownych wniosk&oacute;w o uzyskanie wsparcia ze środk&oacute;w unijnych.<br /> <br /> W ramach OP na stronie internetowej Urzędu Miasta ( http://www.zlotow.eu) będą ukazywały się informacje o aktualnych szkoleniach, konferencjach, seminariach dotyczących działalności gospodarcze.<br /> <br /> Punkt informacyjny czynny jest codziennie w godzinach pracy (pok&oacute;j numer 35).</p> Przydatne adresy internetowe dla przedsiębiorców 2010-05-11T17:39:57Z 2010-05-11T17:39:57Z http://www.zlotow.pl/index.php/dla-inwestorow/przydatne-adresy-internetowe Radek r.sieg@zlotow.pl <p><strong>Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:</strong><br /><a href="https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ ">www.ceidg.gov.pl</a> <br /><br /><strong>Unia dla przedsiębiorczych:</strong><br /><a href="http://www.konkurencyjnosc.gov.pl">www.konkurencyjnosc.gov.pl</a><br /><br /><strong>Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.:</strong><br /><a href="http://www.garr.pl">www.garr.pl</a><br /><br /><strong>Fundusze strukturalne:</strong><br /><a href="http://www.funduszestrukturalne.gov.pl">www.funduszestrukturalne.gov.pl</a><br /><br /><strong>Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:</strong><br /><a href="http://www.parp.gov.pl">www.parp.gov.pl</a><br /><br /><strong>Portal dla Przedsiębiorców</strong><br /><a href="http://www.web.gov.pl">www.web.gov.pl</a></p> <p><strong>Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie </strong></p> <p>ul. Cechowa 11 <br />77-400 Złotów<br />tel. +48 67 263 32 31<br />fax. +48 67 263 32 31<br />e-mail: crzr_zlotow@wp.pl</p> <p><a href="http://www.cech-zlotow.pl">www.cech-zlotow.pl</a></p> <p><strong>Wielkopolskia Izba Przemysłowo-Handlowa</strong><br /><br />ul. Głogowska 26<br />60-734 Poznań<br />tel. +48 61 86 90 100<br />fax. +48 61 86 90 101<br />e-mail: wiph@wiph.pl</p> <p><a href="http://www.wiph.pl">www.wiph.pl</a></p> <p><strong>Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.</strong><br /> <br />ul. Piekary 19  <br />61-823 Poznań<br />tel: +48 61 656 35 00<br />fax: +48 61 656 53 66<br />e-mail: info@warp.org.pl<br /><br /><a href="http://www.warp.org.pl">www.warp.org.pl</a></p> <p><strong>Oddział w Pile:</strong><br />ul. Grunwaldzka 2<br />64-920 Piła<br />tel: +48 67 214 27 28,<br />e-mail: pila@warp.org.pl<br /> <p><strong>Serwis mikroporady.pl - Pomoc w zarządzaniu mikro firmą:</strong><br /><a href="http://www.mikroporady.pl">www.mikroporady.pl</a></p> <p><strong>Strona informacyjna dla przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych:</strong><br /><a href="http://funduszenafirme.pl/">www.funduszenafirme.pl</a></p> <p><strong>Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:</strong><br /><a href="https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ ">www.ceidg.gov.pl</a> <br /><br /><strong>Unia dla przedsiębiorczych:</strong><br /><a href="http://www.konkurencyjnosc.gov.pl">www.konkurencyjnosc.gov.pl</a><br /><br /><strong>Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.:</strong><br /><a href="http://www.garr.pl">www.garr.pl</a><br /><br /><strong>Fundusze strukturalne:</strong><br /><a href="http://www.funduszestrukturalne.gov.pl">www.funduszestrukturalne.gov.pl</a><br /><br /><strong>Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:</strong><br /><a href="http://www.parp.gov.pl">www.parp.gov.pl</a><br /><br /><strong>Portal dla Przedsiębiorców</strong><br /><a href="http://www.web.gov.pl">www.web.gov.pl</a></p> <p><strong>Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie </strong></p> <p>ul. Cechowa 11 <br />77-400 Złotów<br />tel. +48 67 263 32 31<br />fax. +48 67 263 32 31<br />e-mail: crzr_zlotow@wp.pl</p> <p><a href="http://www.cech-zlotow.pl">www.cech-zlotow.pl</a></p> <p><strong>Wielkopolskia Izba Przemysłowo-Handlowa</strong><br /><br />ul. Głogowska 26<br />60-734 Poznań<br />tel. +48 61 86 90 100<br />fax. +48 61 86 90 101<br />e-mail: wiph@wiph.pl</p> <p><a href="http://www.wiph.pl">www.wiph.pl</a></p> <p><strong>Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.</strong><br /> <br />ul. Piekary 19  <br />61-823 Poznań<br />tel: +48 61 656 35 00<br />fax: +48 61 656 53 66<br />e-mail: info@warp.org.pl<br /><br /><a href="http://www.warp.org.pl">www.warp.org.pl</a></p> <p><strong>Oddział w Pile:</strong><br />ul. Grunwaldzka 2<br />64-920 Piła<br />tel: +48 67 214 27 28,<br />e-mail: pila@warp.org.pl<br /> <p><strong>Serwis mikroporady.pl - Pomoc w zarządzaniu mikro firmą:</strong><br /><a href="http://www.mikroporady.pl">www.mikroporady.pl</a></p> <p><strong>Strona informacyjna dla przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych:</strong><br /><a href="http://funduszenafirme.pl/">www.funduszenafirme.pl</a></p>