Budżet obywatelski Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski Mon, 22 Jan 2018 20:33:24 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management pl-pl Złotowski Budżet Obywatelski 2018 - wyniki głosowania http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1874-wyniki-glosowanie-zbo-2018 http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1874-wyniki-glosowanie-zbo-2018

Spośród 12 propozycji zakwalifikowanych do tegorocznej edycji Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego w wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy Złotowa wybrali 6 zadań:]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Edycja 2018 Mon, 16 Oct 2017 14:02:00 +0000 Promocja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018! http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1846-promocja-projektow-zbo-2018 http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1846-promocja-projektow-zbo-2018
{gallery}zbo_2018_promocja_projektow{/gallery}

Burmistrz Miasta Złotowa zaprasza do nieodpłatnego korzystania z sali kinowej ZCAS (Aleja Piasta 26) na potrzeby promocji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.
Autorzy projektów mogą rezerwować salę pod nr tel. 67 263 22 88.

]]>
p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Edycja 2018 Tue, 03 Oct 2017 07:52:48 +0000
Głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2018 rok. http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1821-gosowanie-mieszkacow-nad-propozycjami-projektow-w-ramach-budetu-obywatelskiego-gminy-miasto-zotow-na-2018-rok http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1821-gosowanie-mieszkacow-nad-propozycjami-projektow-w-ramach-budetu-obywatelskiego-gminy-miasto-zotow-na-2018-rok

W dniach od 18 września do 6 października 2017 r. przeprowadzone zostanie głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2018 rok.

Karty do głosowania dostępne będą bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie, przy al. Piasta 1 – Sala Bezpośredniej Obsługi Interesanta (parter).


Kartę można również pobrać TUTAJ

]]>
p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Edycja 2018 Thu, 14 Sep 2017 11:42:50 +0000
Zestawienie formularzy zgłoszeniowych zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2018 rok po ocenie merytorycznej http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1790-zestawienie-wnioskow-po-ocenie-merytorycznej http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1790-zestawienie-wnioskow-po-ocenie-merytorycznej

Zestawienie wniosków po ocenie merytorycznej

W dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00 odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji dot. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2018. Podczas spotkania członkowie Komisji przeprowadzili rozmowy z autorami 5 spośród zgłoszonych zadań, które wymagały wyjaśnień.]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Edycja 2018 Wed, 23 Aug 2017 12:52:59 +0000 Komunikat dot. posiedzenia Komisji ds. Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1783-komunikat-zbo-ocena-merytoryczna-2017 http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1783-komunikat-zbo-ocena-merytoryczna-2017 W dniu 18 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00 odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji dot. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2018. Celem spotkania była ocena merytoryczna zadań, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Komisja oceniała 15 zadań.]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Edycja 2018 Fri, 18 Aug 2017 12:56:10 +0000 Zestawienie wniosków do Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1756-zestawienie-weryfikacja-zbo-2018 http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1756-zestawienie-weryfikacja-zbo-2018 Publikujemy zestawienie formularzy zgłoszeniowych zadań do Budżetu Obywatelskiego 2018 po weryfikacji dokonanej przez komisję.

Lista zadań

]]>
p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Edycja 2018 Wed, 09 Aug 2017 10:52:53 +0000
Formularz zgłoszeniowy zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2018 rok http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1701-formularz-zgoszeniowy-zadania-do-budetu-obywatelskiego-gminy-miasto-zotow-na-2018-rok http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1701-formularz-zgoszeniowy-zadania-do-budetu-obywatelskiego-gminy-miasto-zotow-na-2018-rok Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy (pdf.)
Formularz zgłoszeniowy (doc.)
]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Edycja 2018 Tue, 04 Jul 2017 13:21:16 +0000 Burmistrz ogłasza nabór na członków komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2018 rok http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1680-2017-burmistrz-ogasza-nabor-na-czonkow-komisji-do-przeprowadzenia-konsultacji-spoecznych-dotyczcych-budetu-obywatelskiego-gminy-miasto-zotow-na-2018-rok http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1680-2017-burmistrz-ogasza-nabor-na-czonkow-komisji-do-przeprowadzenia-konsultacji-spoecznych-dotyczcych-budetu-obywatelskiego-gminy-miasto-zotow-na-2018-rok Burmistrz ogłasza nabór na członków komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2018 rok]]> p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Edycja 2018 Tue, 13 Jun 2017 07:13:48 +0000 Złotowski Budżet Obywatelski - edycja 2018 http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1630-zlotowski-budzet-obywatelski-edycja-2018 http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1630-zlotowski-budzet-obywatelski-edycja-2018

W dniu 26 kwietnia 2017 roku Rada Miejska w Złotowie podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów 2018.
W dniu 29 maja 2017 r. Wojewoda Wielkopolski wydał Rozstrzygnięcie nadzorcze KN-I.4131.1.326.2017.3 i orzekł nieważność § 2 ust. 1 załącznika nr 1 w zakresie wyrazów „ukończyła 18 rok życia i” oraz w zakresie wyrazów „ukończyli 16 rok życia i” wymienionych w formularzach zatytułowanych „Lista mieszkańców popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok” załącznika nr 3 do uchwały nr XXVII.207.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2018 – ze względu na istotne naruszenia prawa.

Rozstrzygnięcie nadzorcze KN-I.4131.1.326.2017.3

Budżet Obywatelski to forma konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu Gminy Miasto Złotów na wskazane przez mieszkańców propozycje. W edycji budżetu obywatelskiego na rok 2018 do rozdysponowania na propozycje zgłaszane przez mieszkańców zostanie przeznaczona kwota 500 tys. zł. Wartość zgłaszanego projektu nie może jednak przekroczyć kwoty 150 tys. zł.

W tegorocznej edycji obok projektów infrastrukturalnych będzie można zgłosić również tzw. „projekty miękkie” (np. organizację wydarzenia/imprezy prospołecznej/kulturalnej/sportowej/oświatowej itp.). Propozycje do budżetu będzie można zgłosić na odpowiednim formularzu. Ponadto każda z propozycji musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców pełnoletnich Gminy Miasto Złotów. Następnie propozycje budżetowe zostaną poddane weryfikacji formalnej przez powołaną do tego przez Burmistrza Miasta Złotowa celu komisję w skład której wejdzie po 3 przedstawicieli: radnych Rady Miejskiej w Złotowie, pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Lista projektów, które przejdą weryfikację formalną zostaną poddane pod głosowanie przez mieszkańców Gminy Miasto Złotów (1 głos = 1 projekt).


Do pobrania:
Ulotka informacyjna

]]>
p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Edycja 2018 Fri, 28 Apr 2017 12:15:59 +0000