Budżet obywatelski Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski 2018-01-22T10:31:55Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Złotowski Budżet Obywatelski 2018 - wyniki głosowania 2017-10-16T14:02:00Z 2017-10-16T14:02:00Z http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1874-wyniki-glosowanie-zbo-2018 Piotr p.jeske@zlotow.pl <div style="font-weight:normal"> <p style="text-align:justify;"> Spośród 12 propozycji zakwalifikowanych do tegorocznej edycji Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego w wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy Złotowa <b>wybrali 6 zadań</b>: <div style="font-weight:normal"> <p style="text-align:justify;"> Spośród 12 propozycji zakwalifikowanych do tegorocznej edycji Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego w wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy Złotowa <b>wybrali 6 zadań</b>: Promocja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018! 2017-10-03T07:52:48Z 2017-10-03T07:52:48Z http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1846-promocja-projektow-zbo-2018 Piotr p.jeske@zlotow.pl <div style="float:left;"><br />{gallery}zbo_2018_promocja_projektow{/gallery}</div><br /> <p style="text-align:justify;">Burmistrz Miasta Złotowa zaprasza do <b>nieodpłatnego korzystania z sali kinowej ZCAS (Aleja Piasta 26) na potrzeby promocji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018</b>.<br /> Autorzy projektów mogą rezerwować salę pod nr tel. 67 263 22 88.</p> <div style="float:left;"><br />{gallery}zbo_2018_promocja_projektow{/gallery}</div><br /> <p style="text-align:justify;">Burmistrz Miasta Złotowa zaprasza do <b>nieodpłatnego korzystania z sali kinowej ZCAS (Aleja Piasta 26) na potrzeby promocji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018</b>.<br /> Autorzy projektów mogą rezerwować salę pod nr tel. 67 263 22 88.</p> Głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2018 rok. 2017-09-14T11:42:50Z 2017-09-14T11:42:50Z http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1821-gosowanie-mieszkacow-nad-propozycjami-projektow-w-ramach-budetu-obywatelskiego-gminy-miasto-zotow-na-2018-rok Piotr p.jeske@zlotow.pl <p><p style="text-align:justify;">W dniach od <strong>18 września do 6 października 2017 r.</strong> przeprowadzone zostanie<strong> głosowanie mieszkańc&oacute;w nad propozycjami projekt&oacute;w </strong>w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złot&oacute;w na 2018 rok.</p> <p><p style="text-align:justify;"><strong>Karty do głosowania dostępne będą </strong>bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie, przy al. Piasta 1 &ndash; Sala Bezpośredniej Obsługi Interesanta (parter).</p> <p><br /> Kartę można r&oacute;wnież pobrać <a href="http://www.zlotow.pl/Dokumenty/budzet_obywatelski_2018/karta_do_glosowania_bo_2018.pdf"><strong><u>TUTAJ</u></strong></a></p> <p><p style="text-align:justify;">W dniach od <strong>18 września do 6 października 2017 r.</strong> przeprowadzone zostanie<strong> głosowanie mieszkańc&oacute;w nad propozycjami projekt&oacute;w </strong>w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złot&oacute;w na 2018 rok.</p> <p><p style="text-align:justify;"><strong>Karty do głosowania dostępne będą </strong>bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie, przy al. Piasta 1 &ndash; Sala Bezpośredniej Obsługi Interesanta (parter).</p> <p><br /> Kartę można r&oacute;wnież pobrać <a href="http://www.zlotow.pl/Dokumenty/budzet_obywatelski_2018/karta_do_glosowania_bo_2018.pdf"><strong><u>TUTAJ</u></strong></a></p> Zestawienie formularzy zgłoszeniowych zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2018 rok po ocenie merytorycznej 2017-08-23T12:52:59Z 2017-08-23T12:52:59Z http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1790-zestawienie-wnioskow-po-ocenie-merytorycznej Piotr p.jeske@zlotow.pl <div style="font-weight:normal"> <p><p style="text-align:justify;">Zestawienie wniosk&oacute;w po ocenie merytorycznej</p> <p>W dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00 odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji dot. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złot&oacute;w na rok 2018. Podczas spotkania członkowie Komisji przeprowadzili rozmowy z autorami 5 spośr&oacute;d zgłoszonych zadań, kt&oacute;re wymagały wyjaśnień. <div style="font-weight:normal"> <p><p style="text-align:justify;">Zestawienie wniosk&oacute;w po ocenie merytorycznej</p> <p>W dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00 odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji dot. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złot&oacute;w na rok 2018. Podczas spotkania członkowie Komisji przeprowadzili rozmowy z autorami 5 spośr&oacute;d zgłoszonych zadań, kt&oacute;re wymagały wyjaśnień. Komunikat dot. posiedzenia Komisji ds. Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 2017-08-18T12:56:10Z 2017-08-18T12:56:10Z http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1783-komunikat-zbo-ocena-merytoryczna-2017 Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;">W dniu 18 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00 odbyło się <b>drugie posiedzenie Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji dot. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2018</b>. Celem spotkania była <b>ocena merytoryczna zadań</b>, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Komisja oceniała 15 zadań. <p style="text-align:justify;">W dniu 18 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00 odbyło się <b>drugie posiedzenie Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji dot. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2018</b>. Celem spotkania była <b>ocena merytoryczna zadań</b>, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Komisja oceniała 15 zadań. Zestawienie wniosków do Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 2017-08-09T10:52:53Z 2017-08-09T10:52:53Z http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1756-zestawienie-weryfikacja-zbo-2018 Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;">Publikujemy zestawienie formularzy zgłoszeniowych zadań do Budżetu Obywatelskiego 2018 po weryfikacji dokonanej przez komisję.<br /><br /> <a href="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/wykaz_ZBO_2018r.pdf"><b>Lista zadań</b></a></p> <p style="text-align:justify;">Publikujemy zestawienie formularzy zgłoszeniowych zadań do Budżetu Obywatelskiego 2018 po weryfikacji dokonanej przez komisję.<br /><br /> <a href="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/wykaz_ZBO_2018r.pdf"><b>Lista zadań</b></a></p> Formularz zgłoszeniowy zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2018 rok 2017-07-04T13:21:16Z 2017-07-04T13:21:16Z http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1701-formularz-zgoszeniowy-zadania-do-budetu-obywatelskiego-gminy-miasto-zotow-na-2018-rok Piotr p.jeske@zlotow.pl <p>Do pobrania:</p> <p style="text-align:justify;"> <a href="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/budzet_obywatelski_2018/Formularz zgloszeniowy.pdf"> <u>Formularz zgłoszeniowy (pdf.)</u></a></br> <a href="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty//budzet_obywatelski_2018/Formularz zgloszeniowy.doc"> <u>Formularz zgłoszeniowy (doc.)</u></a></br> <p>Do pobrania:</p> <p style="text-align:justify;"> <a href="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/budzet_obywatelski_2018/Formularz zgloszeniowy.pdf"> <u>Formularz zgłoszeniowy (pdf.)</u></a></br> <a href="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty//budzet_obywatelski_2018/Formularz zgloszeniowy.doc"> <u>Formularz zgłoszeniowy (doc.)</u></a></br> Burmistrz ogłasza nabór na członków komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2018 rok 2017-06-13T07:13:48Z 2017-06-13T07:13:48Z http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1680-2017-burmistrz-ogasza-nabor-na-czonkow-komisji-do-przeprowadzenia-konsultacji-spoecznych-dotyczcych-budetu-obywatelskiego-gminy-miasto-zotow-na-2018-rok Piotr p.jeske@zlotow.pl Więcej informacji: <a href="http://www.bip.zlotow.pl/?a=4983" target="_blank"><u>Burmistrz ogłasza nabór na członków komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2018 rok</u></a> Więcej informacji: <a href="http://www.bip.zlotow.pl/?a=4983" target="_blank"><u>Burmistrz ogłasza nabór na członków komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2018 rok</u></a> Złotowski Budżet Obywatelski - edycja 2018 2017-04-28T12:15:59Z 2017-04-28T12:15:59Z http://www.zlotow.pl/index.php/budzet-obywatelski/1630-zlotowski-budzet-obywatelski-edycja-2018 Piotr p.jeske@zlotow.pl <div style="font-weight:normal"> <p style="text-align:justify;">W dniu 26 kwietnia 2017 roku Rada Miejska w Złotowie podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów 2018. <br /> W dniu 29 maja 2017 r. Wojewoda Wielkopolski wydał Rozstrzygnięcie nadzorcze KN-I.4131.1.326.2017.3 i orzekł nieważność § 2 ust. 1 załącznika nr 1 w zakresie wyrazów „ukończyła 18 rok życia i” oraz w zakresie wyrazów „ukończyli 16 rok życia i” wymienionych w formularzach zatytułowanych „Lista mieszkańców popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok” załącznika nr 3 do uchwały nr XXVII.207.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2018 – ze względu na istotne naruszenia prawa. <p> <a href="http://zlotow.pl/Dokumenty/budzet_obywatelski_2018/rozstrzyg_nadzorcze_bud_obyw.pdf" target="_blank"><u>Rozstrzygnięcie nadzorcze KN-I.4131.1.326.2017.3</u></a> </p> <p> <p style="text-align:justify;">Budżet Obywatelski to forma konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu Gminy Miasto Złotów na wskazane przez mieszkańców propozycje. W edycji budżetu obywatelskiego na rok 2018 do rozdysponowania na propozycje zgłaszane przez mieszkańców zostanie przeznaczona kwota 500 tys. zł. Wartość zgłaszanego projektu nie może jednak przekroczyć kwoty 150 tys. zł. </p> <p style="text-align:justify;">W tegorocznej edycji obok projektów infrastrukturalnych będzie można zgłosić również tzw. „projekty miękkie” (np. organizację wydarzenia/imprezy prospołecznej/kulturalnej/sportowej/oświatowej itp.). Propozycje do budżetu będzie można zgłosić na odpowiednim formularzu. Ponadto każda z propozycji musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców pełnoletnich Gminy Miasto Złotów. Następnie propozycje budżetowe zostaną poddane weryfikacji formalnej przez powołaną do tego przez Burmistrza Miasta Złotowa celu komisję w skład której wejdzie po 3 przedstawicieli: radnych Rady Miejskiej w Złotowie, pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Lista projektów, które przejdą weryfikację formalną zostaną poddane pod głosowanie przez mieszkańców Gminy Miasto Złotów (1 głos = 1 projekt).</p> <p style="text-align:justify;"> <a href="http://zlotow.nazwa.pl/images/stories/harmonogram_zbo_2018.jpg" title="Image Description" class="mlbox[kartki371"><img style="width:520px;" alt="" src="http://zlotow.nazwa.pl/images/stories/harmonogram_zbo_2018_min.jpg" /></a></p> </div> <br/> <p style="text-align:justify;"> Do pobrania:<br/> <a href="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/ulotka_zbo_2018.pdf"> <b>Ulotka informacyjna</b></a></p> <div style="font-weight:normal"> <p style="text-align:justify;">W dniu 26 kwietnia 2017 roku Rada Miejska w Złotowie podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów 2018. <br /> W dniu 29 maja 2017 r. Wojewoda Wielkopolski wydał Rozstrzygnięcie nadzorcze KN-I.4131.1.326.2017.3 i orzekł nieważność § 2 ust. 1 załącznika nr 1 w zakresie wyrazów „ukończyła 18 rok życia i” oraz w zakresie wyrazów „ukończyli 16 rok życia i” wymienionych w formularzach zatytułowanych „Lista mieszkańców popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok” załącznika nr 3 do uchwały nr XXVII.207.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2018 – ze względu na istotne naruszenia prawa. <p> <a href="http://zlotow.pl/Dokumenty/budzet_obywatelski_2018/rozstrzyg_nadzorcze_bud_obyw.pdf" target="_blank"><u>Rozstrzygnięcie nadzorcze KN-I.4131.1.326.2017.3</u></a> </p> <p> <p style="text-align:justify;">Budżet Obywatelski to forma konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu Gminy Miasto Złotów na wskazane przez mieszkańców propozycje. W edycji budżetu obywatelskiego na rok 2018 do rozdysponowania na propozycje zgłaszane przez mieszkańców zostanie przeznaczona kwota 500 tys. zł. Wartość zgłaszanego projektu nie może jednak przekroczyć kwoty 150 tys. zł. </p> <p style="text-align:justify;">W tegorocznej edycji obok projektów infrastrukturalnych będzie można zgłosić również tzw. „projekty miękkie” (np. organizację wydarzenia/imprezy prospołecznej/kulturalnej/sportowej/oświatowej itp.). Propozycje do budżetu będzie można zgłosić na odpowiednim formularzu. Ponadto każda z propozycji musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców pełnoletnich Gminy Miasto Złotów. Następnie propozycje budżetowe zostaną poddane weryfikacji formalnej przez powołaną do tego przez Burmistrza Miasta Złotowa celu komisję w skład której wejdzie po 3 przedstawicieli: radnych Rady Miejskiej w Złotowie, pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Lista projektów, które przejdą weryfikację formalną zostaną poddane pod głosowanie przez mieszkańców Gminy Miasto Złotów (1 głos = 1 projekt).</p> <p style="text-align:justify;"> <a href="http://zlotow.nazwa.pl/images/stories/harmonogram_zbo_2018.jpg" title="Image Description" class="mlbox[kartki371"><img style="width:520px;" alt="" src="http://zlotow.nazwa.pl/images/stories/harmonogram_zbo_2018_min.jpg" /></a></p> </div> <br/> <p style="text-align:justify;"> Do pobrania:<br/> <a href="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/ulotka_zbo_2018.pdf"> <b>Ulotka informacyjna</b></a></p>