TEREN NR 4

Teren 4
Kliknij, aby powiększyć plakat
Teren 4
Kliknij, aby powiększyć plakat

Położenie nieruchomości: ul. Powstańców i ul. Staszica w Złotowie.

Nr geodezyjny nieruchomości: 319, 320, 321, obręb Złotów 88.

Powierzchnia całkowita nieruchomości: 8885 m².

 
Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Położona poza centrum miasta przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 188 i 189.

 
Przeznaczenie:

Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Złotów (uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr XXI/138/05 z dnia 24.03.2005 r.) teren oznaczony jest symbolem 1m3 - funkcja mieszkaniowa ze znaczną ilością usług.

 
Komunikacja:

  • droga wojewódzka nr 188 – ul. Staszica (konieczność uzgodnienia zjazdów),
  • droga wojewódzka nr 189 – ul. Powstańców (konieczność uzgodnienia zjazdów).

 
Uzbrojenie:

  • sieć wodociągowa jest w działce nr 319,
  • sieć kanalizacji sanitarnej jest w ul. Staszica, sąsiedniej działce nr 322,
  • sieć kanalizacji deszczowej jest w działce nr 321,
  • sieć elektroenergetyczna.

 
Dodatkowe uwagi:

  • teren wymaga nakładów związanych z jego wyrównaniem,
  • teren wymaga zgody na wycinkę drzew,
  • na terenie znajdują się budowle oczyszczalni ścieków.

 

Ulga dla inwestora:

Uchwała nr XLII.303.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27.08.2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

 

Wszystkie tereny inwestycyjne można zobaczyć na stronie internetowej: https://www.inwestujwgminie.pl/zlotowmiasto
Ostatnia modyfikacja treści: 2018-10-05 12:57:43
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner