Opublikowano 2018-04-12 15:36:29

Projekt grantowy "Zielona ławeczka"

Projekt grantowy

"ZIELONA ŁAWECZKA" to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

CEL PROJEKTU

  • zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych;
  • zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie mini ogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

PRZEDMIOT KONKURSU

  • Wspólne zaplanowanie i stworzenie przez Zespół Sąsiedzki złożony z mieszkańców osiedla mini-ogrodu z „zieloną ławką”. Wspólna praca nad zagospodarowaniem terenu oraz nowa, estetyczna przestrzeń może być miejscem budowania relacji i więzi sąsiedzkich.

TERMINARZ

Maksymalna wysokość grantu wynosi 1200 zł. Na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji mini ogrodów maksymalnie 800 zł. Każdy zaakceptowany projekt otrzyma również ławkę parkową (koszt 400 zł - jej wartość wliczona jest w kwotę grantu) do ustawienia w odnowionym miejscu.

Wiecej informacji na teamt projketu znajdą Państwo na stronie internetowej www.zielonalaweczka.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

 

 

baner
baner
baner
baner